Akční kroky řízení rizik - část 1.

17.08.2013 19:41

Nejlepší teorie na světě je stále jen teorie, dokud nezjistíte, jak ji aplikovat v praxi. To platí pro každou činnost, kterou děláte. A platí zrovna tak i pro trading.


Když jsem se zamýšlel, jak omezit své ztráty, přečetl jsem na toto téma, co se dalo, v knihách i na internetu. Z toho, co jsem se dozvěděl, jsem si sestavil následující seznam akčních kroků řízení rizika, které používám při svém obchodování. Tento seznam jsem zahrnul do svého obchodního plánu systému WYSIWYT (What You See Is What You Trade). Před každým obchodem si v něm pomyslně odškrtávám následující kroky:

  1. Vymez bitevní pole
  2. Identifikuj trend
  3. Urči oblast vstupu
  4. Urči stop loss
  5. Spočítej velikost pozice pomocí 2% pravidla
  6. Vstup do obchodu a zadej profit a stop loss

 Pojďme se na jednotlivé kroky blíže podívat.


1. Vymez bitevní pole
Prvním a vůbec nejdůležitějším krokem je vymezit si správně hranice supportů a rezistencí pro čas, ve kterém chci ten den obchodovat. Jde o nalezení míst, kde trh nejčastěji (a také nejprudčeji) reagoval protipohybem. A protože jsme toto téma již popsali v článcích Jak správně určit hranice supportu a rezistence a Nabídka a poptávka / chamtivost a strach, omezím se jen krátkou ukázku z pátku 16.8.2013 na grafu EURUSD.

 

 

Na čtyřhodinovém grafu EURUSD výše jsem zakroužkoval pět oblastí, které jsem vzal v potaz pro zakreslení relevantních S/R úrovní pro páteční seanci 16.8.2013. Jak se trh choval na pětiminutovém timeframu je vidět na dalším obrázku. Všimněte si, že opravdu ty důležité pohyby nastaly právě u zakreslených úrovní z vyššího timeframu.

 

 

2. Identifikuj trend
Druhým krokem při řízení rizik je být si vědom prostředí, ve kterém obchoduji. Musím vědět, co se na trhu, který obchodujete, děje, tedy jaká je volatilita v době, kdy obchoduji, kde jsou týdenní pivoty, jaký je dnešní pivot, jaké bylo včerejší HCL (high, close, low), jaké jsou dnes významné hranice supportu a rezistence, jaká nálada na trhu panuje a tak dále, dle toho, jak to má každý obchodník pro sebe nastavené.


Jak víte, obchoduji měnový pár EURUSD. Nejjednodušší způsob, jak získám informaci o tom, jaký dnes v trhu panuje pocit, je že si přepnu graf na čárové zobrazení. V této fázi v grafu nemám zobrazeny žádné indikátory. Začnete-li v tomto kroku analýzu s grafem pokrytým rychlým či pomalým stochastikem, klouzavým průměrem, MACD a Fibonacciho pivoty, pak si analýzu pořádně zkomplikujete a vystavujete se nebezpečí, že ztratíte smysl pro chování trhu. Pamatujte si, že chceme vidět, že les je tady, a ne počítat, kolik stromů obsahuje. Jako příklad uvádím obrázek níže a odkazuji na článek Jak definuji trend.

 

 

3. Urči oblast vstupu
Po pečlivém provedení prvních dvou kroků jsem připraven k určení oblastí vstupů do obchodu v závislosti na to, zda chci obchodovat trendově či protitrendově. Jako příklad vezmu opět páteční graf z 16.8.2013. Na obrázku níže je na timeframu 30 minut a 1 hodina jasná divergence. To je dost silný signál, než abychom jej mohli ignorovat.

 

 

Obrázek níže označuje pět potenciálních vstupů označených písmeny (A má close v 15:30). Bod A je prvním možným vstupem. Z mého pohledu by však šlo o poměrně agresívní vstup, neboť svíčka sice uzavřela jako doji, ale dvě předchozí svíčky byly býčí. Čekal bych tedy na potvrzení, že vyznačená rezistence opravdu vydrží. To se stalo u svíčky B, která uzavřela jako pin bar s close blízko svému low. Trendový obchodník by čekal na pullback, který vytvořila svíčka C. Večer se dále vytvořila býčí MACD divergence, takže proti trendovým obchodníkům se naskytla možnost vstupu na inside svíčce D nebo po následném potvrzení svíčkou E.

 


A to je pro dnešek vše. Příště si popíšeme zbývající kroky.


Šťastné obchodování,

Martin Malý