Akční kroky řízení rizik - část 2.

31.08.2013 16:15

V minulém článku jsem uvedl šest akčních kroků řízení rizik, které při obchodování používáme, a blíže rozebral první tři kroky. Dnes popíši zbývající.


4. Urči stop loss

Poté co jsem si vymezil bitevní pole, identifikoval trend a určil oblast vstupu, musím si odpovědět na klíčovou otázku: "Pokud se mýlím, jak daleko nechám jít trh proti mně?“ Když jsem s obchodováním začínal, neměl jsem na tuto otázku dopředu odpověď. Pak jsem velice často po vstupu do obchodu lapen do myšlenkové hry svého ega, které přicházelo s kreativními výmluvami, proč nadále držet ztrácející obchod. Jednoduché pravidlo, které byste měli dodržovat, je toto: Pokud pominou důvody, pro které jste do obchodu vstoupili, vystupte! V příkladu v minulém článku jsme vstoupili na close svíčky A. Stop loss umístíme 1-3 pipy nad její high (v závislosti na spreadu brokera) a správné by bylo vystoupit, pokud se cena dostane zpět nad rezistenci, pod kterou se po vstupu dostala.


Klíčovou otázkou pro mnoho začínajících obchodníků je, "Jak daleko od vstupu bych měl svůj stop loss umístit?" Na tuto otázku neexistuje žádná jednoznačná odpověď. Mohu vás však ujistit, že jediný spolehlivý způsob je spolehnout se na své oči. Po čase totiž získáte na umístění stop lossu dokonalý odhad. Mimochodem, umísťování stop lossu je odvislé od vašeho obchodního stylu. Já osobně ho umísťuji na takovou úroveň od vstupu, kam neočekávám, že trh půjde, pokud byl můj vstup na správném místě. Pokud jsem se mýlil, chci, abych to zjistil co nejdříve, jinými slovy, abych ztratil co nejméně.


5. Spočítej velikost pozice pomocí 2% pravidla

V odborné literatuře jste se už nejspíš dočetli o pravidlu 1%. Já v současné době preferuji 2% velikost rizika. Předpokládejme, že máte startovní kapitál o velikosti 100.000,- Kč. Dle 2% pravidla nemůžeme v jednom obchodu ztratit více než 2.000,- Kč.


Tuto maximální ztrátu si musíme stanovit dříve, než jsme si na grafu určili, kam umístíme stop loss. Dále musíme vypočítat hodnotu jednoho pipu. Proč je tento výpočet důležitý? Slouží k výpočtu našeho zisku nebo ztráty, když se cena daného měnového páru pohne o jeden nebo více bodů. Matematická rovnice vypadá takto:


Hodnota jednoho pipu = 100.000 jednotek druhé měny v páru * hodnota jednoho pipu (ze specifikační tabulky brokera) * kurz druhé měny v páru k CZK


Vypadá to složitě, takže uvedu příklad výpočtu u měnového páru EURUSD, který chci obchodovat s objemem 0,1 lotu při kurzu 20,- Kč za dolar:


1 pip EURUSD = 0,1 * 100.000 USD * 0,0001 * 20 = 20 CZK


Jestliže tedy chci dodržovat 2% pravidlo rizika, tak z výše uvedeného vyplývá, že při objemu 0,1 lotu si mohu dovolit maximální stop loss 100 pipů, anebo při objemu 1 lot může být stop loss maximálně 10 pipů.


Existují tedy dva faktory, které ovlivňují velikost naší pozice. Prvním z nich je zůstatek na účtu. Jak se jeho hodnota zvyšuje, hodnota 2 procent z účtu se také zvyšuje a naopak. Za druhé, jak roste riziko na 1 pip, objem pozice, s níž můžeme do obchodu vstoupit, se snižuje.


6. Vstup do obchodu a zadej profit a stop loss

Poslední krok je jednoduchý: poté, co se objevil signál ke vstupu, je čas vzít na sebe riziko ztráty. Jak brzy po otevření obchodu bych měl zadat stop loss? Níže uvádím seznam činností, které vám v žádném případě neradím provádět, dokud nezadáte stop loss:

  • jít si vařit kávu
  • jít na záchod
  • přijmout telefonní hovor
  • kýchat
  • dýchat

Poslední dva body jsou samozřejmě vtip.


Jakmile otevřu pozici, okamžitě zadávám svůj stop loss a profit. V obchodní platformě mám přednastavenou hodnotu stop lossu na maximální hodnotu tak, abych dodržel výše uvedená pravidla. Rovněž tak mám nastavený profit a to na dvojnásobnou hodnotu maximálního stopu lossu. Je to z důvodu, že trh někdy reaguje poměrně rychle a v takovém případě bych nestačil zadat přesné hodnoty, takže zadám ty přednastavené, které později upravím. Kdybych si dal více času, mohl bych se snadno dostat do maléru.


Šťastné obchodování
Martin Malý