AOS strategie EURUSD H1 č. 110101768

09.07.2016 19:19

Jak jsem již oznámil, od 1.7.2016 jsem na reálný účet nasadil již třetí AOS. Jde o měnový pár EURUSD a timeframe H1. Tato breakoutová strategie využívá indikátor Bollinger Bands v kombinaci s průrazem aktuální svíčky. Na datech od května 2003 do června 2016 vykazuje zisk na 0,1 lotu v průměru 409 USD ročně. Ziskových obchodů je 46,6%. Průměrný ziskový obchod je ve výši necelých 53 USD a průměrná ztráta 25 USD, což dává velmi slušný poměr risk reward ratio 2,1:1. Profit factor dosahuje hodnoty 1,8. To vše při maximálním drawdownu 2,5%. Bližší výsledky si můžete prohlédnout v připojené tabulce.

Equity křivka je za celé testované období let 2003 až 2016 hezky stoupající bez znatelných propadů. Zelené tečky v grafu označují nová high.

  Z výsledků dle jednotlivých let vidíme, že ztrátový byl pouze jeden rok a to rok 2007. Výsledek roku 2003 je trochu zkreslený, protože data pro testování byla dostupná až od května. Jak si můžete všimnout, strategie negeneruje příliš mnoho obchodů, v průměru 3 obchody za měsíc.

Co mě dále zajímá je, jak si strategie vedla v jednotlivých měsících. Z obrázku níže je jasně vidět, že strategie vykazuje kumulativně jeden ztrátový měsíc v celém testovaném období a to měsíc srpen. V tomto měsíci tedy AOS vypnu.

A pokud jde o výsledky dle jednotlivých dnů v týdnů, tak z dalšího obrázku vidíme, že opět jeden den (a sice neděle) je kumulativně ztrátový. Proto jsem nastavil, aby strategie v tento den neobchodovala.

Šťastné obchodování,

Martin Malý