AOS strategie US30 H1 č. 610003379

13.08.2016 08:58

Další strategie, která se ještě v průběhu prvního srpnového týdne kvalifikovala pro nasazení na reálný účet, je strategie indexu DJIA neboli Dow Jones Industrial Average (v Evropě též často označován jako Dow Jonesův index). U mého brokera je označen jako US30 a jde o instrument, jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index reflektující 30 největších amerických akciových titulů z průmyslového odvětví kótovaných na americkém regulovaném trhu. Strategie je obchodovaná na timeframe H1. Tato breakoutová strategie využívá indikátor Ichimoku v kombinaci s close svíčky. Na datech od února 2012 do července 2016 vykazuje zisk na 0,1 lotu v průměru 488 USD ročně. Ziskových obchodů je 31,8%. Průměrný ziskový obchod je ve výši necelých 8,5 USD a průměrná ztráta 3,8 USD, což dává velmi slušný poměr risk reward ratio 2,2:1. Profit factor dosahuje hodnoty 2,27. To vše při maximálním drawdownu 0,43%. Bližší výsledky si můžete prohlédnout v připojené tabulce.

Equity křivka je za celé testované období let 2012 až 7/2016 hezky stoupající bez znatelných propadů. Zelené tečky v grafu označují nová high.

Z výsledků dle jednotlivých let vidíme, že ztrátový dosud nebyl ani jeden rok. Výsledek roku 2016 je trochu zkreslený, protože data pro testování byla dostupná jen do července. Jak si můžete všimnout, strategie generuje větší počet obchodů, v průměru 12 obchodů za měsíc.

Co mě dále zajímá je, jak si strategie vedla v jednotlivých měsících. Z obrázku níže je jasně vidět, že strategie nevykazuje kumulativně ani jeden ztrátový měsíc v celém testovaném období.

A pokud jde o výsledky dle jednotlivých dnů v týdnu, tak z dalšího obrázku vidíme, že opět ani jeden den není kumulativně ztrátový.

Šťastné obchodování,

Martin Malý