Co byste měli zapisovat do obchodního deníku?

05.04.2013 19:42

Vedení obchodního deníku je velice důležité pro úspěšný trading. Trader, který si nevede deník, nemá žádný přehled o svých obchodech, nemůže vyhodnocovat data, nemůže provádět žádnou statistiku, a proto se ani nemůže cíleně zlepšovat ve hře zvané trading. Je tedy logické si obchodní deník vést. V tomto článku se seznámíme s tím, co je nutné si do deníku zapisovat pro kvalitní vyhodnocování a následné vylepšování strategie, protože kvůli tomu si přece deník vedete, ne?


Toto je minimum, které byste podle mě měli do svého deníku zapisovat:

  • datum a čas vstupu a výstupu,
  • směr vstupu,
  • co obchodujete (EUR/USD, Oil,…),
  • cena, za kterou vstupujete a vystupujete,
  • strategie vstupu a výstupu,
  • časový rámec, podle kterého jste obchodovali.

 

Teď přirozeně nastává otázka: „Proč si zapisovat právě toto?“ Vezměme to hezky po pořádku.


Datum a čas je dobré zapisovat jednoduše proto, že po nějaké době zapisování zjistíte, že nějaké dny vyděláváte více než jiné dny, což by vás mělo vést k zamyšlení se nad důvodem proč tomu tak je a k následnému řešení. Například zjistíte, že v úterý proděláváte, protože před tím chodíte do posilovny a pak jste unavení. Je dobré to vzít v potaz a zkusit posilovat po obchodování.


S časem je to v podstatě stejné. Tam je však také dobré všímat si času výstupu, protože podle toho můžete zjistit, jak dlouho se vyplatí nechat cenu putovat. Například zjistíte, že většina obchodů trvajících přes tři hodiny byla ztrátová, a proto je potřeba vystupovat z obchodu dříve.


Směr vstupu, neboli zda vstupujete do trendu, či proti trendu je též důležitá věc k zapisování. Pomocí ní můžete určit, jestli jste úspěšnější jako trendový obchodník, nebo jako proti trendový obchodník. To vám může ušetřit spoustu trápení a peněz. Například pokud nejste schopni úspěšně vstupovat do trendu a tímto způsobem proděláváte a naopak vyděláváte při vstupech proti trendu, měli byste své obchodování do trendu zlepšit, anebo vstupovat pouze proti trendu.


Co obchodujete, byste si měli zapisovat hlavně v případě, že obchodujete více měnových párů najednou. V takovém případě totiž máte možnost porovnat, jaký měnový pár jste schopni obchodovat lépe a na jaký byste se proto měli zaměřit a věnovat mu více úsilí. Například pokud na USD/JPY konstantně proděláváte a na EUR/USD naopak konstantně vyděláváte je logické, abyste ušetřili čas a peníze tím, že USD/JPY přestanete obchodovat.


Zapisování ceny, za kterou vstupujete a vystupujete, je podstatné pro přesné počítání vydělaných peněz. Samozřejmě můžete zapisovat pouze vydělanou částku, která se vám objeví v historii účtu ve vaší platformě.


Do kolonky strategie vstupu a výstupu se zapisuje, z jakého důvodu jste vstoupili. Kvůli pullbacku? Kvůli MACD divergenci? Zapište si to. Později budete schopni ze statistik vyhodnotit, jaká strategie vám nejvíce vyhovuje a jaká naopak nejméně a měli byste se v ní zlepšit, nebo vyloučit ze svého seznamu.


Časový rámec, který jste použili pro vstup do daného obchodu, se zapisuje v podstatě ze stejného důvodu jako předcházející věci. Zase, zapisování časového rámce je důležité především pro ty, kteří používají více časových rámců a statistika jim tak může ukázat, který časový rámec jim přináší nejvíce peněz, a který naopak nejméně, nebo na kterém dokonce prodělávají, což je opět důležité pro ekonomičtější obchodování. Je totiž nelogické dělat něco, co vám peníze bere. Například pokud na minutě proděláváte a na druhé straně vyděláváte na pětiminutě máte zase dvě základní řešení, buďto něco změnit a vylepšit, anebo to přestat obchodovat.


Samozřejmě si můžete zapisovat i další věci, ale toto je podle mě základ, který by si měl do svého deníku zapisovat každý trader. Radím vám tedy, pište si deník, ať už do Excelu, anebo na kus papíru, uvidíte, že vám to pomůže na vaší cestě stát se úspěšným traderem.


Šťastné obchodování,


Martin Malý jr.