Co dělat po obchodní seanci

23.02.2014 10:57

Dnes dokončím sérii článku o tom co dělat před a při obchodní seancí tím, že vám povím, co dělat po obchodní seanci.


Co dělat po obchodní seanci


Dnes nebudu rozdělovat činnost na tři hlediska jako v posledních článcích, nýbrž pouze na dvě hlediska a to na fyzicko-psychologické a obchodní hledisko, kterému se budu věnovat převážně.


Fyzicko-psychologické hledisko


Pokud jste někdy četli něco o relaxačních technikách, či dokonce o systémech jako jsou jóga, nebo taiči, mohli jste si všimnout toho, že mnohá relaxační cvičení slouží k uvolnění těla stejně tak jako k uvolnění mysli. Tato cvičení se často provádí v pohybu (tudíž fyzicko-psychologické hledisko). Já i můj taťka cvičíme taiči, a proto také na našich stránkách máme odkaz taiči a qigong v Pardubicích, kde taťka cvičí. Odkaz na tyto stránky naleznete zde …….Vřele vám doporučuji najít si taiči, nebo nějaké jiné cvičení zaměřující se na relaxaci i ve vašem městě. Pokud nemáte čas, nebo peníze (zatím), můžete si alespoň půjčit knihu, podle které se nějaké relaxační cvičení naučíte. Na trhu je jich spousta. Mezi mé oblíbené patří knihy od autora jménem Bruce Frantzis (konkrétně například Tao vysvobození) nebo od José Sily (konkrétně Silvova metoda kontroly mysli). Cvičení, která se naučíte, jsou vhodným cvičením po ukončení obchodní seance, kdy se potřebujete odpoutat od tradingu a zbavit se stresu, který se ve vašem těle za tu dobu nahromadil. Tato cvičení můžete provádět také před obchodní seancí stejně tak jako při obchodní seanci. Pro ty, kteří potřebují něco hned teď, doporučuji se po ukončení obchodní seance zvednout a jít se nadýchat čerstvého vzduchu (pořádně zhluboka :) ). Až budete hotovi, můžete přejít k obchodnímu hledisku.


Obchodní hledisko


Nejdříve si zapište provedené obchody do svého deníku. To jak si správně vyplňovat deník jsem popsal v tomto článku……… Až budete hotovi, podívejte se znovu na graf. Zapomeňte na obchody, které jste provedli a objektivně si odpovězte na následující otázky: Jak byste teď, s možností vidět celý trh, zanalyzovali situaci, která se při obchodní seanci obchodovali? Jaká znamení, podle kterých byste mohli předpovědět následující vývoj trhu, se objevila? Objevila se tato znamení ve formě svíček nebo indikátorů? Jak úspěšní jste byli při identifikování těchto situací?
Já třeba k zodpovězení těchto otázek používám obchodní platformu Metatrader,ve které posouvám graf svíčku po svíčce pomocí klávesy F12, kdy si znovu projedu celou obchodní seanci.


Pak se podívám na graf znovu s tím, že si označím místa vstupu a výstupu přetažením uskutečněných obchodů z karty Historie účtu do cenového grafu a zodpovím si tyto otázky: Co mě vedlo k tomuto vstupu? Kde byl ideální vstup a jak se lišil od toho mého? Podle kterých signálů jsem mohl vstoupit ideálně? Proč jsem vystoupil tam, kde jsem vystoupil? Bylo lepší vystoupit někde jinde? Podle kterých signálů jsem mohl poznat, kde ideálně vystoupit? Byl můj stoploss umístěn na správném místě? Nebylo by lepší umístit ho někde jinde? Jaká byla moje strategie po vstupu? Posouval jsem stoploss dostatečně rychle, či pomalu? Pokud jsem vystoupil před dosažením profit targetu, bylo to ve správné oblasti?


Podobných otázek si můžete klást mraky. Všechny slouží k tomu, abyste se poučili ze svých chyb a vylepšili své obchodní dovednosti. Osobně nedoporučuji do toho moc zabřednout, neboť by vás to mohlo vést ke frustraci z neúspěchu. Přesto si myslím, že je dobré podívat se na obchodní seanci z nadhledu, kouknout, kde jste udělali chybu a poučit se z ní.


Šťastné obchodování,


Martin Malý jr.