Co je dobré znát o cashflow kvadrantu

16.04.2016 11:25

Nedávno jsem si uvědomil, že hlavním mottem našich stránek je heslo „Finančním vzděláváním ke svobodě“. A přitom stále píšeme o tradingu, se zaměřením na obchodování forexu. Dnes vás tedy seznámím s tím úplně nejvíc základním finančním principem bytí člověka na Zemi. Jde o cashflow kvadrant. Jeho pochopení je z mého pohledu extrémně důležité pro dosažení finanční svobody.

Co Vás napadne při pojmu „cashflow [kešflou] kvadrant“? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy tento výraz slyšeli… Ti mladší nejspíš ve škole, no a těm ostatním to vysvětlím nyní. Takže, pojďme na to!

Pokud tyto dvě slova poskládáme dohromady, zjistíme, co toto spojení znamená. Cashflow kvadrant nám vlastně říká, jakým způsobem je možné si peníze opatřit, získat. Autorem Cashflow kvadrantu je americký podnikatel Robert T. Kiyosaki. Ten osoby rozdělil do 4 skupin právě podle toho, jakým způsobem příjmy získávají.

První skupinou jsou zaměstnanci (kvadrant Z), tedy lidé, kteří chodí každý den do práce a za odpracovaný měsíc obdrží mzdu nebo plat. Takovým povoláním je např. úředník na finančním úřadu, soustružník v továrně nebo zdravotní sestra u lékaře či v nemocnici.

Druhou skupinou jsou samostatně výdělečně činní (kvadrant S), tedy lidé, kteří peníze vydělávají tak, že podnikají na živnostenský list. To znamená, že takový člověk je sám svým pánem, určuje si, kdy, pracovat bude, a nemá žádného nadřízeného. Jsou to nejčastěji různé řemeslné profese jako elektrikář, švec nebo kadeřnice.

Třetí skupinou jsou majitelé (kvadrant M), tedy lidé, kteří dokázali vybudovat vlastní firmu, kde za ně pracují jejich zaměstnanci. Ti zaměstnávají i manažery, kteří podnik řídí za ně.

Čtvrtou skupinou jsou investoři (kvadrant I), tedy lidé, kteří už peníze mají a jenom je investují dále a tak je rozmnožují.

Pojďme se na jednotlivé skupiny podívat blíže. Uvidíte, že zástupci těchto čtyř kvadrantů jsou naprosto odlišní lidé.

První skupina: Zaměstnanci

Zaměstnanec je osoba, která každý den chodí do práce a vykonává práci pro svého „šéfa“. Ano, šéf je osoba, kterou musí zaměstnanec poslouchat a stále musí to dělat to, co vedoucí osoba nařídí. Pokud tak zaměstnanec činit nebude, může přijít třeba i o práci a pak bude bez peněz. Za to, že plní zaměstnanec stanovené úkoly, obdrží pravidelně nějaký obnos peněz. Být zařazený do této skupiny znamená celý život běžet tzv. krysí závod. Tedy každý den dělat to samé: ráno vstát, jít do práce, tam pracovat na věcech, které mohou, ale častěji také nemusí být po vůli, jít z práce, prožít trochu zábavy, jít spát, ráno vstát …

Druhá skupina: Samostatně výdělečně činní

Jak víte, osoba samostatně výdělečně činná nemá svého šéfa a tak si „může dělat, co chce.“ Samozřejmě musí také pracovat, ale nemá přesně stanovenou pracovní dobu, nemusí se nikomu omlouvat, když přijde pozdě a nakonec je vlastně svým pánem. Takže peníze vydělává tak, že vykonává nějakou činnost, ze které má příjem. Např. se jedná o zemědělce, projektanty, samostatné účetní ale také podnikatelé – majitelé firem, kteří sami musí pracovat, aby jejich byznys vůbec fungoval.

Třetí skupina: Majitelé

Být majitelem firmy má tu výhodu, že pokud jsou jeho zaměstnanci schopní, může si takový majitel odjet na dovolenou a přitom jeho firma sama vydělává peníze.

Čtvrtá skupina: Investoři

Být majitelem firmy a řešit problémy s chodem firmy, s manažery, se zaměstnanci, se zákazníky může být někdy celkem otrava. Proto existuje další možnosti, jak si vydělat peníze. Být investorem. Jako investor už nevykonáváte žádnou těžkou práci a vaše peníze vydělávají samy.

To, co lidi v jednotlivých kvadrantech od sebe odlišuje je jejich emocionální cítění, které se podílí na výběru kvadrantu, k němuž různí lidé více tíhnou. Například člověk ze Z kvadrantu je motivován pocitem bezpečí. Někdo z S kvadrantu zase pocitem nezávislosti.

Blíže se o cashflow kvadrantu dočtete v knize KIYOSAKI, Robert T a Sharon L LECHTER. Cashflow kvadrant: zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor--, který kvadrant je pro vás nejlepší. Praha: Pragma, c2001. ISBN 80-7205-853-3.

Nebudu zastírat, že také já se stále pohybuji v kvadrantu Z. Naštěstí pouze fyzicky, nikoliv emocionálně.

A v jakém kvadrantu byste chtěli být vy a proč?

Šťastné obchodování,

Martin Malý