Desatero traderových přikázání

03.03.2013 18:32

Nehleď na trh jako na svého nepřítele
Trh není nepřítel. Přesto se mnoho traderů zlobí a je frustrováno, když jejich obchod skončí se ztrátou. Je třeba k obchodování přistupovat s disciplínou a bez emocí, neboť přestože jste sám proti ostatním hráčům na trhu, jediným skutečným nepřítelem jste jen a jen vy sám. A pokud tuto pravdu nepřijmete, tradingem se nikdy živit nebudete. Věřte mi.

 

Neměň svůj systém
Vždy, když jsem dosáhl série několika ztrát za sebou, změnil jsem svůj obchodní systém za jiný. Věřím, že je to přirozený přístup nováčka v tradingu. Skákal jsem z jedné metody ke druhé a výsledek byl vždy stejný – kupící se ztráta. Přitom skutečnost, že obchodní systém má sérii ztrátových obchodů, ještě neznamená, že jde o špatný obchodní systém. Všechny obchodní systémy mají své ztrátové období. Pokud váš systém vychází z logiky fungování trhu a jeho správné zobchodování vyžaduje vaši disciplínu, tak s ním vytrvejte a vyhněte se pokušení hledat Svatý grál.

 

Nevstupuj do obchodu bez stop lossu
Jestliže zadáte při vstupu do obchodu stop loss, víte předem, jaký nejhorší výsledek se může stát. Vše ostatní může pak být jen lepší! Umístění stop lossu má ještě jednu výhodu, a sice že má pozitivní vliv na vaši disciplínu. V opačném případě, tedy když stop loss nedáte, budete v pokušení nechat obchod běžet déle proti vám a tak nakonec budete inkasovat větší ztrátu, než jste původně plánovali. Mějte neustále na paměti, že cílem tradingu je minimalizovat své ztráty a maximalizovat své zisky. A používání stop lossu je zásadní způsob, jak se této rady držet.

 

Nenech se odradit ztrátovými obchody
Nemám rád ztráty. A myslím, že ani vy ne. Ale pokud nemáte rádi ztráty, pak nebudete mít trading rádi, protože pravděpodobně budete mít více ztrátových obchodů než ziskových. Lidskou přirozeností je mít vždy pravdu. Trading však s sebou přináší ztráty a na tuto skutečnost musíte být psychicky připravení. Není snadné ji přijmout, ale dá se to naučit. Skutečnost, že máte ztrátový obchod, není důležitá. Mnohem důležitější jsou vaše zisky a doba, než se vám podaří ztrátu smazat. Mnoho traderů obchoduje tak, že mají více než 50% obchodů ztrátových a přesto jsou celkově ziskoví. Je to díky jejich money managementu, maximalizování jejich vítězných obchodů. Akceptujte fakt, že ztráty jsou součástí vítězných obchodů a že není třeba se jich obávat.

 

Neprůměruj ztrátu
To je metoda, kterou mnozí tradeři používají, aby rychleji přišli o své peníze. Její logika je jednoduchá: když jde trh proti vaší otevřené pozici, přikoupíte další a tím zprůměrujete svoji ztrátu. Pokud se trh pohne zpět ve směru vašeho původního vstupu, budete blíže k hranici své rentability a rychle můžete obchody ukončit se ziskem. Šlo by o logickou úvahu ve hře, kde je volnost v rozhodování neomezená a čas není důležitý. V tradingu je však vaším časem velikost stop lossu a to bez ohledu na to, zda se trh nakonec vydá vaším směrem.

 

Nenavyšuj pozici
Nejjistější způsob, jak přijít v tradingu o svoje peníze je myslet si, že účet zhodnotím navyšováním pozic. Jeden můj známý tento přístup aplikoval na demo účtu a na minutovém timeframu mu to fungovalo skvěle celý měsíc, takže pak šel na reálný účet a během čtrnácti dnů prodělal polovinu svého startovního kapitálu, což bylo cca 50 tisíc korun. Mnoho traderů se mylně domnívá, že když se trh pohybuje ve směru jejich očekávání, tak by měli své pozice přidávat, aby maximalizovali svůj profit. Tento názor je poměrně rozšířený na mnoha tradingových fórech. Ve skutečnosti je vaše pyramida postavena vzhůru nohama. Čím více pozic přidáte, tím těžší je horní část pyramidy. Pak postačí sebemenší změna směru trhu a pyramida se zhroutí jako domeček z karet. Pokud přesto chcete pozice přidávat, udělejte to obráceně. Dejte pyramidě stabilní základ, tedy nejvíce pozic otevřete na začátku obchodu. Poté přidávejte postupně menší pozice podle toho, jak se trh pohybuje ve váš prospěch. Tak budete mít stále dobrou celkovou velikost pozice, až bude pohyb u konce a vaše průměrná cena na pozici bude mnohem nižší než u klasického pyramidování. To obecně nefunguje, a proto se mu raději vyhněte.

 

Nehleď na zprávy
Jsem zastáncem názoru, že trh je prostředí, kde je cena diskontována a nově zveřejněné zprávy se již v tržní ceně odráží. Informace otisknuté v novinách či finančním tisku odráží názor většiny, která se většinou mýlí, a proto stojí na nesprávné straně trhu. Články sice mohou znít velmi věrohodně a přesvědčivě, ale to je právě jejich záměr. Cílem totiž je prostřednictvím poutavého příběhu přitáhnout masu čtenářů, nikoliv poskytnout šanci vydělat na burze peníze. Dříve jsem pravidelně sledoval „news“ na stránkách českých i zahraničních brokerů a četl ekonomický tisk. Postupem času jsem ale zjistil, že praktický přínos pro mé obchodní výsledky byl nulový. Dnes tento druh informací nevyhledávám (kromě několika málo důležitých reportů viz. Non-farm payroll a Unemployment zprávy). Pro mě je mnohem důležitější mít svůj disciplinovaný obchodní systém, který mi pomáhá pochopit nejen to, co se v minulosti stalo, ale i to, co se stane v budoucnosti.

 

Nesdílej své obchody s přáteli
Vaše obchody nejsou pro vaše přátele důležité, takže jim o nich tedy nemusíte nic říkat. Tím, že o svých otevřených pozicích nebudete s nikým mluvit, nebudete posilovat důvody pro setrvávání v nich, navzdory tomu, že obchodní plán vám bude říkat, abyste z nich vystoupili. Vlastně byste o svých obchodech neměli mluvit vůbec s nikým. Laik vám neporadí, špatný trader vám poradí špatně, dobrý trader vám neporadí vůbec, neboť se nebude vyjadřovat ke způsobu obchodování, který mu není vlastní.

 

Neobchoduj s penězi, které nemůžeš ztratit
Pokud si nemůžete dovolit ztratit, nemůžete si dovolit vyhrát. To je jasné. Dokud budete mít strach o své peníze, které jste do tradingu vložili, budou vaše rozhodnutí ovládat emoce. Ty nakonec způsobí, že namísto ziskových obchodů budete mít obchody ztrátové.

 

Nenech se ovlivnit emocemi
Úhlavním nepřítelem všech traderů jsou jeho vlastní emoce. Zůstat disciplinovaným zní na papíře velice jednoduše, ale vypořádat se s adrenalinem v krvi je těžké pro všechny tradery, bez ohledu na to, jak zkušení jsou. Já osobně jsem své emoce eliminoval tím, že jsem do každodenního rozvrhu zařadil cvičení Quigong, Taiji   a meditace.

 

Uvedené desatero vychází z vlastních zkušeností a jeho dodržování je nezbytné k dosažení dlouhodobé ziskovosti. Dodržovat ho není snadné, ale není to tak těžké, jak se může na první pohled zdát. Mnoho bodů z desatera se může jevit zřejmými, přesto většina z vás na ně nebude brát ohled. A proto také trading nakonec opustí. Pokud tak ale učiníte, budete mít velký náskok před ostatními na cestě v úspěšné kariéře tradera.

 

Šťastné obchodování,
Martin Malý