Emocionální patterny, které byste měli znát

10.11.2013 12:18

"Dejte mi pevný bod a začnu vydělávat na forexu", mohl by neúspěšný trader parafrázovat slavnou Archimédovu větu. A já vám ten pevný bod dnes dám.
V článku Cenové patterny, které byste měli znát, jsem vám ukázal, které patterny používám při svém obchodování. Tyto svíčkové formace jsou sice důležité, ale mnohem důležitější považuji patterny emocionální. A právě na ně při našem obchodování klademe ten největší důraz.


Vše souvisí se vším, a proto prvním krokem při učení, jak rozpoznat cenové patterny je si uvědomit, že cena pouze odráží tržní psychologii. Jednotlivé obchody jsou vlastně jakési podpisy lidských rozhodnutí, které reagují na pohyb ceny v závislosti na měnících se tržních podmínkách. Obchody se však nevyskytují izolovaně. Uvědomte si, že vy jako trader jste ve skutečnosti součástí virtuální reality  forexového trhu, kterou v důsledku toho přímo i nepřímo ovlivňujete. Když se to pak poskládá ze všech účastníků trhu, výsledkem je, že na trhu je přítomna jak psychologie, tak jeho paměť.


A právě proto patterny objevivší se v minulosti ovlivňují patterny, které se v budoucnosti teprve objeví. Jde o přirozené chování trhu a to nejen forexového. Pokud tedy budete studovat jeho minulost, snáze odhadnete, jak bude vypadat jeho budoucnost. Uvědomte si, že psychologie trhu je o chování jeho účastníků včetně její dynamiky. A v tom se pak odráží psychologie celé skupiny. Tržní pohyby jsou podobné jako když stáda zvířat, roje hmyzu, hejna ptáků a ryb reagují na podněty okolního prostředí. Ve všech těchto případech neexistuje žádná skutečná ústřední inteligence ovládající celou skupinu. Vzorce jejich chování namísto toho vyplývají z nekoordinovaných rozhodnutí mnoha jednotlivců. V tabulce níže jsem uvedl patterny, které jsou odrazem emocí panujících na trhu včetně toho, jak byste v takovém případě měli reagovat:

 

Emoce Pattern Reakce tradera
Váhání/nerozhodnost Doji Když je doji u hranice supportu či rezistence, je to signál k obratu trhu
Chamtivost nebo mánie Parabolická dráha Počkat, až úhel ceny dosáhne 90 stupňů
Překvapení Spiky a gapy Zůstat mimo trh do doby, než se zmátoří
Souhlas

Patterny v kanálech

Trend pomocí 3 čar

Obchodovat signály vně kanálu

Obchodovat signály do trendu

Nuda Úzký sideway, chop, boční kanál Připravit se na proražení

Úzkost/stres/neklid
Široký sidewy, chop, boční kanál Skalpovat
Odhodlanost/Zoufalství Zpomalení na extrémních hodnotách Bollingerových pásem Vstup do trendu


Jde o klasickou moudrost, že trh odráží interakci mezi strachem a chamtivostí. Kdo pečlivě četl sérii článků Nabídka a poptávka / Chamtivost a strach věnovaných právě těmto kategoriím ví, o čem právě teď mluvím. Pravda, že jde o klasickou moudrost, je poněkud zjednodušující, protože reakce vycházejí z mnohem hlubších hladin emocí. Například strach existuje v různých formách. Můžete mít strach ze ztráty, strach ze zisku, strach, že trh se v budoucnosti přestane dostatečně hýbat. Můžete mít strach i z nesouhlasu s obchodováním vašich blízkých.


Pokud jde o chamtivost, tu vždy odráží významný nárůst zákazníků. To vytváří ostrý pohyb nahoru. Nejistota a úzkost je zase výsledkem nechuti obchodovat, a proto je charakterizována zúžením cenového pásma. Nadšení panuje v době, když pokračuje trend. Když je na trhu převládá sentiment konsensu, výsledkem je vznik kanálu (trh jde do strany), který odráží rovnováhu mezi kupujícími a prodávajícími.


Když budete od teď při pohledu na graf nejdříve uvažovat nad tím, jakou emocí je trh právě ovládán, a tomu přizpůsobíte svoji obchodní strategii, najednou začnete vydělávat. To mi můžete věřit!


Šťastné obchodování,
Martin Malý