I malé pohyby mohou přinést velké zisky

15.01.2013 19:23

Již jsem se zmínil, že když se trh pohybuje v nějakém rozpětí, nemusí to nutně znamenat, že nevyděláme. Naopak. Velice dobrou příležitost k zisku poskytl trh EURUSD dne 15.1.2013 od 15:30 hodin, kdy se začal pohybovat v range, jejíž hranice byly vymezeny mezi 1,33500 a 1,33200 se vzdáleností 30 pipů. V down trendu jsme dostali celkem čtyři signály ke vstupu: dva do trendu (vstup č. 1 a č. 3) a dva protitrendové (vstup č. 2 a č. 4).

 

Vstup č. 1 byl ukázkou falešného proražení rezistence, když další svíčka nedosáhla vyššího high, měla nižší low a close bylo blízko open předchozí svíčky. Pravděpodobnější výstup se dal očekávat ještě před dosažením supportu kolem low swingu předcházejícího poslednímu high, tedy ceně 1,33283.

Vstup č. 2 byl vstupem po předchozím viditelném zpomalení pohybu do shortu, kdy trh potvrdil předchozí předpoklad a odmítl pokračovat směrem na jih. Povinností byl vstup long dle inside svíčky. Stanovit profit přesně na úrovni rezistence 1,33500 nebo dokonce nad ní je vzhledem k celkové medvědí náladě riskantní. Proto je nutné jej umístit na úrovni, kterou "s jistotou" dosáhne a to je close svíčky předchozího vstupu short 1,33463.

Vstup č. 3 do shortu na základě reverzního svíčkového paternu Dragonfly Doji (byť ne zcela čistého). Protože je cena blízko hranice rezistence, může se ještě několik pipů pohnout k této úrovni, proto do trhu vstupujeme 1 pip pod low signální svíčky a TP z opatrnosti umísťujeme na stejné úrovni jako u vstupu č. 1.

Vstup č. 4 do longu je na základě pin baru, který zároveň signalizuje změnu down trendu na sideway trend. Profit umísťujeme na stejnou úroveň jako u obchodu č. 2. Ten však nebyl dosažen. Z opatrnosti vystupujeme, jakmile se trh zastavil na inside svíčce a následujících dvou svíčkách.

 

Výsledky takovýchto vstupů ukazuje následující tabulka (profit je uveden v pipech/1 pozice):

Open Time

No.

Price Enter

S/L

T/P

Price Exit

Profit

2013.01.15 16:20

1

1,33463

1,33571

1,33283

1,33283

18,0

2013.01.15 16:40

2

1,33347

1,33268

1,33463

1,33463

11,6

2013.01.15 17:05

3

1,33439

1,33495

1,33283

1,33283

15,6

2013.01.15 17:25

4

1,33330

1,33260

1,33463

1,33397

6,7

 

Tyto čtyři obchody by nadělily zisk téměř 52 pipů (bez skluzu a poplatků).

Pokud bychom se řídili nižším timeframem 1 min., mohli bychom do trhu vstupovat o několik pipů za lepší cenu, jak jasně ukazuje obrázek níže.

 

 

O kolik bychom měli vyšší zisk, již nechám na posouzení každého z vás.

 

Šťastné obchodování,

Martin Malý