Jak mám napsat obchodní plán? - 4. část

01.06.2014 16:06

V předchozí části série článků o tom, jak napsat obchodní plán jsem se věnoval trhům, timeframům a obchodním nástrojům používaným při obchodování. Dnes si probereme další části, které mám ve svém obchodním plánu zahrnuty a sice co dělat před otevřením trhů.


Určitě si přečtěte Jak se správně připravit na obchodní seanci.


Co dělat před otevřením trhů


Co udělám, než začnu obchodovat?
Otázka v sobě nezahrnuje nic jiného než to, co pravidelně dělám předtím, než v daný den začnu obchodovat. Jde o činnosti, které zvyšují mé šance na úspěch.
Příklad: Před vlastním obchodováním: 1) zkontroluji včerejší obchody a tyto zapíši do deníku, 2) zreviduji všechny otevřené pozice a upravím stop loss a profit target, 3) posoudím aktuální chování trhu a porovnám ho se svojí obchodní strategií, 4) naplánuji si hodinu po hodině svoji činnost v závislosti na chování trhu.


Zkontroloval jsem včerejší obchody?
Už jsem si zapsal včerejší obchody do obchodního deníku? Už vím, zda jsem se držel své obchodní strategie? A pokud ne, jaký dopad to bude mít pro dnešní den? V podstatě by vyhodnocení včerejšího dne mělo určit moje obchodování pro den dnešní.
Příklad: Každý den se ujistím, že jsem si všechny provedené obchody zapsal do svého obchodního deníku a tyto analyzoval. Kromě toho jsem si zkontroloval, že všechny obchody jsem provedl v souladu s obchodní strategií. V případě, že jsem nedodržel pravidla …. (V případě, že jsem pravidla nedodržel, budu postupovat v souladu s částí o disciplíně.)


Mám otevřenou nějakou pozici?
Když jsem ještě obchodoval intradenně, stávalo se výjimečně, že jsem měl obchod otevřený přes noc. Dnes, kdy se věnuji swingovému obchodování, je zcela běžné že pozici držím několik dní.
Příklad: Jestliže mám v trhu otevřenou pozici … (budu aktualizovat stop loss a profit target a znovu prověřím, že důvodu, pro které jsem pozici otevřel, stále trvají.)


Jaké je aktuální chování trhu a je toto chování v souladu s mojí obchodní strategií?
Beru v potaz, zda se objevily nějaké významné události mající drtivý dopad na trhy či mají vyjít v daný den klíčové reporty, pokud ano, v kolik hodin?
Příklad: Před obchodováním zkontroluji na serveru www.forexfactory.com jaké zprávy mají v daný vyjít, jakou důležitost mají mít a v jakém čase mají vyjít. Mým cílem je tyto zprávy neobchodovat, a pokud dostanu signál ke vstupu, počkám cca 15 minut po jejich vydání a budu pozorovat reakci na ni ze strany trhu. To pomůže zajistit, že budu obchodovat, co vidím, a ne to, co si myslím.


Mám hodinu po hodině naplánovanou činnost?
Za tu dobu, co se tradingu věnuji, jsem dospěl k závěru, že pokud nemám naplánované, co budu dělat každý den hodinu po hodině, pravděpodobně budu jen tahat tygra za ocas. Jinými slovy, budu si silně zahrávat s tím, že budu vstupovat do obchodů, které bych neměl vůbec brát a z otevřených obchodů vystupovat dřív, než bych měl. 
Příklad: Jako swingový obchodník mám rozepsaný rozvrh dne, který … (zahrnuje rozpis fyzických, psychických a obchodních aktivit s udáním času jejich vykonání viz. Co dělat při obchodní seanci.


Šťastné obchodování,
Martin Malý