Jak mám napsat obchodní plán? - 5. část

29.06.2014 17:57

V předchozí části série článků o tom, jak napsat obchodní plán jsem se věnoval tomu, co dělat před otevřením trhů. Dnes začneme probírat nejdůležitější část celého obchodního plánu: risk & money management. Pokud totiž nebudete mít připravený scénář, jak budete reagovat v krizových situacích a jak budete řídit své pozice, povede to časem ke krachu vašeho obchodního účtu.


Jaký je rozdíl mezi risk managementem (řízení rizika) a money magementem (řízení peněz)? V mém pojetí se řízení risk management zaměřuje na kroky potřebné k minimalizaci ztrát na základě posouzení tržních podmínek, risk reward ratio, pravděpodobnosti dalšího vývoje chování trhu (scénář „Co když“ (What If) a použití stop loss příkazu. Money management chápu jako kroky potřebné k maximalizaci zisku použitím trailing stopu (a nemusí být zrovna automatický), nastavením velikosti pozice a přikoupení pozice. Jednoduše shrnuto: "minimalizovat své ztráty (tj. risk management) a nechat své zisky růst (tj. money management).


Risk management
Jaké hrozí riziko ze strany brokera a používaného hardwaru?
Předpokládejme, že váš broker bude mít technickou poruchu, tím pádem se nepřihlásíte ke svému účtu a nebudete moci vstoupit do pozice nebo ji rychle uzavřít. Jak se s touto situací vypořádáte? A stejně tak, co budete dělat, když váš počítač náhle zkolabuje?
Příklad: Můj broker je… (MIG Capital a můj záložní broker je TradeStation Europe Limited. V extrémních situacích, když je můj hlavní broker nedostupný a já nemohu uzavřít pozici, budu pozici hedgeovat u záložního brokera.)
V případě technické poruchy na mém počítači … (Mám záložní počítač s mobilním internetovým připojením od jiného poskytovatele internetového připojení. Pokud i tento způsob selže, mám vždy připravený chytrý telefon s nainstalovanou mobilní aplikací pro obchodování a připojením k internetu.)


Jaké je riziko obchodované strategie?
Trhy se neustále mění, takže se vám může stát, že strategie, která byla zisková poslední měsíc/rok nebude možná zisková další měsíc/rok. Musíte tedy být připraveni na nejhorší!  Zvláště, když vaše skvělá dosud pohádkově zisková strategie už nefunguje. Kontrolu provádějte měřením procentuální změny poklesu obchodního účtu (drawdownu). Toto číslo vynásobte koeficientem od 1,5 do 2 a překročí-li skutečnost toto číslo, okamžitě přerušte obchodování této strategie!
Příklad: Budu sledovat drawdown na všech svých obchodních strategiích, které obchoduji. V případě, že toto číslo … (bude větší než X, okamžitě zastavím obchodování této strategie a provedu její analýzu.)


Jaká je pravděpodobnost úspěšného obchodu?
Pokud jde o hodnocení specifického rizika spojeného s uvažovaným vstupem do obchodu, většina obchodníků se zaměřuje pouze na poměr rizika a odměny (risk reward ratio). Bohužel, je to trochu zavádějící, pokud se na pravděpodobnost podíváte z většího nadhledu: Předpokládejte, že jeden obchodní signál určuje poměr rizika a odměny za 4:1 - zisk 80 pipů, zatímco riskujete 20 pipů. Samostatně bráno to vypadá skvěle. Nicméně pokud pravděpodobnost obchodního úspěchu je jen - řekněme 20%, tj. pravděpodobnost ztráty 20 pipů je 80%, tak náhle navržený signál ke vstupu do obchodu nevypadá až tak atraktivně!


Abyste mohli posoudit pravděpodobnost úspěchu své obchodní strategie, začněte tím, že definujete parametry nastavení obchodu. To musí být velmi přesné, jednoznačné a jasné. Proč? Jednoduše proto, abyste mohli provést nejen backtest své strategie, ale i její vlastní obchodování na reálném účtu. A jak poznáte, že máte tyto parametry zcela jasně definovány? Inu tak, že je dáte přečíst manželce, milence, příteli či dítěti a ti jsou schopni vaši strategii zobchodovat.


No, a když máte strategii popsanou a přísně otestovanou, měli byste být schopni posoudit počet ziskových obchodů vůči ztrátovým. Vlastní výpočet pak zjistíte vydělením celkového počtu ziskových obchodů celkovým počtem obchodů a vynásobením číslicí 100. Tím dostanete parametr většinou nazývaný Win%.

Nezapomínejte ale, že tento parametr je jen jedna strana rovnice. Druhou stranou je pay-off ratio.
Příklad: Moje parametry nastavení obchodu je jasně dané … (v části o obchodní strategii mého obchodního plánu a já je znám tak dobře, že jsem schopen signál rozpoznat okamžitě v reálném čase. Rozsáhlé a přesné backtestování a obchodování na demo účtu, které jsem provedl, mi poskytly data, ze kterých vyšlo, že nastavení obchodu dává pravděpodobnost úspěchu o velikosti X %.)


Pay-off ratio
Poměr návratnosti se někdy udává jako „Win/Loss Size Ratio“ neboli poměr ziskových obchodů vůči ztrátovým. Tento poměr je prostě průměrný zisk obchodního systému děleno průměrnými ztrátami na obchod. Čím vyšší je pay-off ratio, tím je lepší systém.


Tento poměr se používá k porovnání očekávaných výnosů s výší rizika používaného k dosažení těchto výnosů. První číslo v poměru představuje průměrnou míru rizika v obchodě. Druhé číslo je potenciální odměna obchodu (s odkazem na průměrný zisk k průměrné ztrátě za obchod).


Vzhledem k tomu, že celé obchodování je o poměru rizika a odměny (Risk Reward Ratio), nebylo by vhodné, aby obchodní systém s návratností poměru blízké 1 měl Win% menší než 50%.
Příklad: Moje pay-off ratio dosahuje hodnoty 2,5. (To znamená, že v průměru riskuji 100 dolarů za obchod a můj průměrný zisk je 250 dolarů, tedy pay-off ratio je 2,5. Tento poměr mé výhry vůči ztrátě z obchodu (250/100) znamená, že na 1 riskovaný dolar mohu očekávat zisk 2,5 dolaru.)


Expectancy
Protože ziskovost nelze určit samotným ukazatelem Win%, je nutné mít nějaký ukazatel, který dokáže kvantifikovat obchodníkův edge na základě dostatečného vzorku obchodů. Obchodní strategie, která je zisková, bude mít hodnotu větší než nula a naopak, ztrátová strategie bude výsledek menší než nula. Tento údaj je důležitý, protože můžete předpokládat (vzhledem k dostatečné velikosti vzorku dat), že tento údaj bude větší než nula tak dlouho, dokud váš výkon zůstane v souladu s vašimi předchozími výsledky.
Příklad: Hodnota mé expectancy je dlouhodobě vzrůstající, což mi dává jasný signál, že jsem schopen dodržovat veškerá pravidla mé obchodní strategie.
Příště si řekneme něco o money managementu.


Šťastné obchodování,
Martin Malý