Jak mám napsat obchodní plán? - 7. část

31.08.2014 14:20

V předchozí části série článků o tom, jak napsat obchodní plán jsem dokončil nejdůležitější část celého obchodního plánu: risk management a money management. Dnes se budu věnovat neméně důležité oblasti, a sice výstupům z obchodu.


Jistě se už mnohde dočetli, že výstup z otevřené pozice je mnohem těžší, než vstup do ní. A já tomuto konstatování dávám plně za pravdu. Bohužel, opravdu podstatným způsobem ovlivňuje výkaz zisků a ztrát. Navíc, pokud obchodujete více než jednu strategii (což vám v začátku rozhodně nedoporučuji), budete muset tento problém vyřešit pro každou strategii, neboť vaše signály ke vstupu mohou být odlišné a samozřejmě totéž platí i pro výstupy z pozice. Jako diskréční obchodník si myslím, že pro mě je nejlepší způsob výstupu ten, který je dynamický a je řízen trhem. Kdybych byl čistě mechanickým obchodníkem, tak bych spíš volil jasně definovaný výstup bez ohledu na podmínky trhu.


Rozdíl mezi těmito dvěma přístupy se pokusím vysvětlit na příkladu. Předpokládejme, že máte mechanickou strategii, která je založena na poměru rizika ku odměně 3:1. Takže, pokud jste riskovali 30 pipů, obchod ukončíte, jakmile dosáhne zisku 90 pipů nebo ztrátu 30 pipů, podle toho, co nastane dřív. Velmi jednoduché, že? Pokud máte úspěšnost 26% nebo více, pak budete vydělávat peníze. Ne moc, ale něco přece. Nicméně se může lehce stát, že ve většině případů by ta hrstka vítězných obchodů přinesla mnohem větší zisky než 90 pipů, kdybyste obchod neukončili na základě svého mechanického pravidla. Dynamický výstup umožňuje, abyste maximalizovali trhem nabízený zisk. Tak můžete zásadním způsobem přeměnit sotva ziskovou strategii na velmi výnosnou. A dynamický výstup používám také já v obchodní strategii WYSIWYT.


Budu ze ztrátového obchodu vystupovat ještě před zasažením stop lossu?
V podstatě máte na výběr dvě možnosti. Z pozice vystoupíte na předem definovaném stop lossu a ne dříve. Výhodou tohoto přístupu je, že trhu dává prostor pro „dýchání“, než se vydá vaším směrem. Naopak nevýhodou je, že ztrátové obchody jsou vždy v maximální povolené výši a v případě špatného plnění ze strany brokera dokonce mohou překročit stanovené maximum. Toto se například stává při gapech, kdy trh otevře proti vám. Pak vystupujete za otevírací cenu a inkasujete ztrátu větší, než je plánovaný stop loss (viz. obrázek níže).

Příklad: V případě, že jde obchod proti mně, moje výstupní pravidla mi umožňují… (zavřít obchod co nejdříve, pokud se obchod po vstupu během X minut nepohne o Y pipů v můj prospěch).


Jaký signál bude pro mě výstupem z pozice?
Jakmile vstoupíte do obchodu, musíte dopředu vědět, kdy z něho vystoupíte. Samozřejmě, že nebudete vědět přesnou cenu. Musíte však mít promyšlené situace, při kterých necháte obchod prostě plavat.

Příklad: Okamžitě uzavřu celou svou pozici… (na ceně překračující XYZ klouzavý průměr).


Dle jakého signálu uzavřu polovinu pozice?
Velice populární je, uzavřít část pozice, když se obchod nachází v zisku a druhou část nechat otevřenou. Tento přístup využívám také já.
Příklad: Polovinu své pozice uzavřu… (když cena dosáhne úrovně risk reward ratio 2:1).

 

Dle jakého signálu uzavřu zbytek pozice?
Mějte na paměti, že i když je vaše strategie výstupu dobře naplánována a provedena, úspěch celé vaší strategie může ještě záviset na tom, jak a kdy ukončíte druhou polovinu ziskového obchodu.
Příklad: Druhou polovinu své pozice uzavřu… (na konci obchodního dne, neboť mé výzkumy ukazují, že v trendových dnech trh uzavírá blízko svého high).

Šťastné obchodování,
Martin Malý