Jak mám napsat obchodní plán? - 9. část

07.12.2014 17:41

V předchozí části série článků o tom, jak napsat obchodní plán, jsem se věnoval obecně obchodní strategii. Dnes se rozepíši o poslední věci, kterou mám ve svém obchodní plánu já a sice, co dělat po ukončení obchodu. Nejspíš si teď řeknete, že to je přece jasné: „Zapíši obchod do deníku a pak si otevřu láhev, buď na oslavu, nebo abych utopil svůj žal!“ Také řešení. Já ale volím jiný přístup. Po každém skončeném obchodu si ho znovu projdu, abych věděl, co jsem udělal správně a co je důležitější, co jsem udělal špatně.

 

Už jsem si zaznamenal dnešní obchody?

Záznam všech obchodů je nutností a je to něco, co všichni profesionální obchodníci běžně dělají a o co se dočtete na každém webu věnovaném tradingu. Já si všechny obchody zaznamenávám do obchodního deníku v excelu od firmy TJS, ale když jsem s tradingem začínal, tak jsem si prostě v Metatraderu vygeneroval report s ukončenými obchody a ty jsem zkopíroval do excelu. Deník pak obsahoval všechny důležité informace: vstup do/z obchodu včetně datumu a úrovně ceny, stop loss, take profit, délka trvání obchodu, hodnoty MAE a MFE a poznámku k obchodu. Ostatně, blížší informace na toto téma se dozvíte v článku Co byste měli zapisovat do obchodního deníku?

Příklad: Po uzavření trhu udělám… (1. Zapíši do obchodního deníku hodnoty …XYZ. 2. Provedu otisk obrazovky grafu s ukončeným obchodem s vyznačeným vstupem a výstupem a ten si budu zálohovat na CD pro budoucí použití.)

 

Provedl jsem obchody podle své obchodního plánu?

Tuhle otázku považuji za naprosto klíčovou! A poměrně mi trvalo, než jsem na ni byl schopen pravdivě odpovědět. Pak jsem se teprve opravdu odpíchl ode dna a začal vydělávat. Pokud nejste schopni svoji obchodní strategii provádět v souladu s plánem, pak vězte, že buď máte vážné problémy se sebekázní, nebo je problém ve vaší strategii. Ať tak či onak, máte prostě velký problém a ten musíte okamžitě začít řešit!

Příklad: Kromě  záznamu všech mých obchodů jsem také zkontroloval… (…že všechny obchody jsem provedl v souladu s mojí obchodní strategií. Pokud dospěji k závěru, že se tak nestalo, posoudím, zda důvodem je chybná strategie nebo má nekázeň a podle toho budu jednat.)

 

Kdy provedu aktualizaci svého obchodního deníku?

Trading a emoce jsou jako oheň a voda. Nesnesou se navzájem. Dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že WYSIWYT má robustní teoretický základ, který ale nejsem schopen vždy v souladu s pravidly exekuovat. Dnes ji mám hodně zmechanizovanou, takže jsem vliv emocí snížil na minimum.

Příklad: Svůj obchodní deník budu pravidelně aktualizovat s… (mými myšlenkami a pocity z každého obchodu a závěry o dni jako celku v případě intradenního obchodování.)

 

No, a to je všechno, co jsem vám chtěl říci o obchodním plánu.

Šťastné obchodování,

Martin Malý