Jak rozpoznat silný trend

07.09.2013 20:18

V dnešním článku bych vás rád seznámil s tím, jak určit silný trend. Mnozí z vás jste si možná všimli, že pokud je silný trend, šance úspěšného vstupu do trendu je poměrně vysoká. Problém však často bývá v rozpoznání silného trendu. Samozřejmě existuje mnoho způsobů, jak silný trend určit. Já vám však ukážu pouze ty metody, které sám používám.


Nižší SL a nižší SH/ vyšší SL a vyšší SL


Jeden ze způsobů, jak poznat silný trend je pomocí swing low (SL) a swing high (SH). Pokud se vytvářejí nižší SL a nižší SH v případě down trendu, anebo vyšší SL a vyšší SH v případě up trendu, je to známka toho, že panuje silný trend. V takových případech je pravděpodobnost správného vstupu do trendu poměrně vysoká. Pojďme si nyní názorně ukázat, jak by takováto situace mohla vypadat.


Na obrázku níže si můžete všimnout up trendu, kde se vytvářejí vyšší SL a vyšší SH. Potenciální vstupy by pak tedy byly v oblastech SL.

 


Trendové linie


Další způsob, jak poznat silný trend je pomocí trendových linií. Tento způsob vám vysvětlím na následujícím obrázku. Na grafu níže jsem si označil SH (swingy high). Celkem jsem si jich označil sedm. Poté jsem tyto swingy propojil tak, že mě vznikly tři trendové linie. Jak si můžete všimnout, trendová linie číslo dvě je strmější než trendová linie číslo jedna a trendová linie číslo tři je zase strmější než trendová linie číslo dvě. Čím je trendová linie strmější, tím je trend silnější. Z grafu níže tedy vyplývá, že trend je čím dál silnější. V praxi to pro nás znamená to, že swing číslo šest a sedm jsou pro nás ke vstupu nejvhodnější, protože trend je zde nejsilnější.

 

 

Na obrázku níže je vidět, jak se cena vyvíjela dále po potenciálních vstupech na SH č.6 a na SH č.7. Jak je vidět potenciální zisky by byly poměrně vysoké.

 

 

Stejná situace je znázorněna na obrázku níže. Zde se však jedna o up trend a jak je vidět i zde by profity na SL č.6 a SL č.7 byly poměrně slušné. Samozřejmě trend nikdy netrvá věčně, a proto čím dřív do trendu vstoupíte, tím lépe (tj. SL č.6 je pro vstup výhodnější než SL č.7).

 


Vyšší časový rámec


Poslední způsob, který používám k určení silného trendu je pomocí vyššího časového rámce. Jelikož můj obchodní časový rámec je M5 využívám k určení silného trendu M15, či M30 pokud chci vstoupit do opravdu silného trendu. Pokud je váš obchodní časový rámec M30 budete k tomuto účelu využívat H1, nebo H4.


Když budete využívat tuto metodu, mohou nastat dvě situace. Buďto na vašem vyšším časovém rámci bude stejný trend, anebo jiný. Pokud se trendy shodují, můžeme hovořit o silném trendu. Pokud se však neshodují, může to znamenat, že trend na vašem obchodním časovém rámci může být takzvaně falešný a za nedlouhou se změní, takže se bude zase shodovat s vaším vyšším časovým rámcem. Pro lepší pochopení vám to předvedu na příkladu.


Na obrázku níže je zobrazen můj obchodní časový rámec M5. V kroužku můžete vidět oblast vstupu. Před tím než vstoupím, se však podívám na M15.

 

 

Jak je vidět na obrázku níže na M15 je stejný trend, a proto mohu hovořit o silném trendu.

 

 

Z mého pozorování vyplývá, že vstup do trendu je v takovýchto případech více pravděpodobný než v případech, kdy se trendy rozcházejí. To si ostatně můžeme ukázat na dalším příkladu. Na obrázku níže je graf z M5. Došlo zde ke změně up trendu na down trend. Po proražení hranice SL jsme tedy měli očekávat vstupy na short (viz oblasti ke vstupu short).

 

 

Avšak pokud se podíváte na M15 (viz obrázek níže), můžete vidět, že zde k žádné změně trendu nedošlo a panuje zde pořád up trend. V tomto případě bychom si tedy díky využívání dvou časových rámců k určování trendu ušetřili několik špatných vstupů.

 

 

Nastává tu teď otázka: „Měl bych tedy vstupovat do trendu pouze v situacích uvedených výše?“. To je otázka, na kterou bohužel nelze jednoznačně odpovědět. Záleží totiž na vaší obchodní strategii a spoustě dalších faktorů. Například někdo, kdo si nastavuje take profit pouze několik pipů, může vstupovat i ve „slabém“ trendu, protože následný pohyb, i když malý, mu stačí k tomu, aby v delším časovém horizontu dosahoval slušné výsledky. Vše nakonec stejně závisí na vás. Já, pokud panuje silný trend, vstupuji pouze do trendu.


Šťastné obchodování,


Martin Malý jr.