Jak správně určit hranici supportu a rezistence

24.02.2013 21:19

V dnešním článku si ukážeme, jak správně určit hranici supportu a rezistence. Samozřejmě existuje spousta technických nástrojů (např. Fibonacciho úrovně, pivot points, klouzavé průměry), které můžete použít k určení hranice supportu. Já jsem však nenašel jediný vhodný technický způsob k určení těchto hranic, a proto jsem se začal spoléhat více na jeden ze svých smyslů a to na zrak. Ano, můj způsob zakreslování supportů je založen na mém zraku (a svým způsobem i na citu). Nebojte se, vše bude brzy vysvětleno. Teď se ale pojďme podívat na support.


Support


Co je to support? Support je jednoduše hranice, vytvořená na základě historického pohybu ceny, u které se cena pravděpodobně otočí zpátky směrem na sever anebo se u této hranice cena alespoň chvíli zastaví, předtím než bude pokračovat znovu na jih.


No dobře, tak teď vím co to je, ale jak to mám určit? Určení supportu záleží na vašem obchodním timeframu. Support se totiž kreslí podle vyššího timeframu, takže jestli je váš obchodní timeframe například pět minut, tak bych vám doporučil použít půlhodinu, pokud je váš obchodní timeframe patnáct minut, tak bych vám doporučil jako vyšší timeframe hodinu a tak dále.


Řekněme, že je náš obchodní timeframe pětiminutový. Otevřete si půlhodinový timeframe a zmenšete si ho. Teď si označte všechny low swingů (SL) na levé straně grafu, které nebyly přerušeny a podle nich pak veďte vodorovnou čáru, která bude tvořit hranici supportu.


Pojďme si to ukázat na následujícím příkladě. Na obrázku níže je názorně předvedeno, jak zakreslit support. Support č. 1 je zakreslen podle SL č. 1, support č. 2 je zakreslen podle SL č. 2 a tak dále.

 

 


Support svoji platnost ztratí, kdy cena jeho hranici prolomí. Pojďme si takovéto supporty zobrazit. Na obrázku níže je názorně ukázáno, jak support ztrácí svou platnost, když cena pokračuje níže.

 

 

Rezistence


Rezistence je hranice, vytvořená na základě historického pohybu ceny, u které se cena pravděpodobně otočí zpátky směrem na jih anebo se u této hranice cena alespoň chvíli zastaví, před tím než bude pokračovat znovu na sever.


Určení rezistence záleží, stejně jako u supportu, na timeframu, který používáte. Protentokrát si vezmeme jako obchodní timeframe hodinu. Rezistence budeme tedy zakreslovat z denního timeframu. Na obrázku níže můžeme vidět, že pro zakreslování rezistence budeme používat stejný princip jako pro zakreslování supportu. Označíme si high swingů (SH), které nebyly přerušeny a podle nich pak povedeme vodorovnou čáru, která bude tvořit hranici rezistence.


Na obrázku níže můžeme vidět příklad toho, jak bychom zakreslili hranice rezistencí. Rezistenci č. 1 bychom nakreslili podle SH č. 1, rezistenci č. 2 podle SH č. 2 a tak dále.

 

 

Teď si pojďme ukázat rezistence, které již ztratily svou platnost. N obrázku níže je názorně ukázáno, jak rezistence ztrácí svou platnost, když cena pokračuje výše.

 

 

A na závěr si ukážeme, jak se support může změnit v rezistenci a naopak. Na obrázku níže je vidět, jak se rezistence změnila na support.

 

 

A stejně tak se může změnit support na rezistenci, jak je to vidět na obrázku níže.

 


Šťastné obchodování,


Martin Malý jr.