Jaké jsou principy řízení rizika? - část 3.

26.05.2013 19:21

Minule jsme se seznámili s dalším z několika principů řízení rizika v tradingu, které bychom měli znát. Dnes si probereme zbývající.

 

K řízení rizika je nutná znalost technické analýzy

Pokud vstoupíte do trhu na „Buy“ pokyn, vyděláte peníze, když cena půjde nahoru. Pokud se tak ale nestane a cena půjde dolů, mnozí obchodníci budou tuto situaci vysvětlovat pomocí fundamentální analýzy, zatímco budou ignorovat základní fakt, že cena padá. Uvědomte si, prosím, že technická analýza vám řekne, co se děje s cenou obchodovaného instrumentu bez ohledu na to, jaké jsou fundamentální zprávy. Ty sice mají na trh vliv, ale při dlouhodobějším pozorování jejich vlivu na pohyb ceny zjistíte, že tento vliv již trh dopředu signalizuje. Studiem technické analýzy zakrátko budete vědět, co lidé opravdu dělají, namísto, co říkají.

Pokud ale patříte spíše k traderům zaměřeným na fundamentální analýzu a bráníte se uvěřit tomu, co jsem napsal výše, tak zkuste o technické analýze přemýšlet jiným způsobem. Když začnete používat technickou analýzu, nemusíte přitom opustit svůj dosavadní přístup. Přemýšlejte o tom, jak vám fundamentální analýza ukazuje, kdy koupit nebo prodat a technickou analýzu použijte jako důkaz k provedení pokynu.

Ještě bych se rád zmínil o nebezpečí, které technická analýza s sebou přináší. Tím nebezpečím myslím příliš velkou důvěru v technické indikátory. Ta může ve svém důsledku vést až k jakémusi volnějšímu uplatňování pravidel řízení rizika, takže se vám v praxi může stát, že budete ztrátové držení pozice omlouvat větami jako: „Můžu obchod ještě držet, i když je v pohybu proti mně, protože (doplňte jméno svého oblíbeného technického indikátoru) ukazuje, že cena musí jít nahoru.“ Uvědomte si ale, že přestože veškeré tržní teorie hovoří o tom, že trhy inklinují v delším horizontu (platí pro každý timeframe) k racionálnímu chování, trh může zůstat iracionálním déle, než vy můžete zůstat solventní. Moc technických indikátorů si nejvíce uvědomíte, když si budete pamatovat jejich přirozená omezení.

 

Vaším pravidlem by mělo být:
Používejte technické indikátory stejným způsobem, jako opilec používá kandelábr - pro podporu, nikoliv osvětlení.

 

Řízení rizika začíná výběrem trhu

Výběr trhu s řízením rizika úzce souvisí, neboť váš akceptovatelný risk se odvíjí i od jeho volatility. Pokud bude totiž mít průměrná úsečka pětiminutového timeframu hodnotu např. 10 pipů, budete moci do trhu vstupovat se stejně velkým či nižším stoplossem, než tomu bude např. na denním timeframu, kde má v posledních 10 týdnech hodnotu 106 pipů. V závislosti na velikosti stoplossu, akceptovatelného rizika a svého obchodního kapitálu pak vypočtete velikost pozice, s níž můžete do trhu vstoupit.

 

A na závěr si všechny principy řízení rizika shrneme:

1. Řízení rizika vás posune od emocí k disciplíně.
2. Řízení rizika umožňuje větší ztráty.
3. K řízení rizika je nutná znalost technické analýzy.
4. Řízení rizika začíná výběrem trhu.


Šťastné obchodování,
Martin Malý