Je trend můj přítel?

22.09.2013 18:12

Jistě jste již mnohokrát slyšeli, že trend je tvůj přítel. V dnešním článku bych vám rád ukázal jeden z důvodů, proč je toto tvrzení správné. Jedná se o strategii, kdy si na vašem vyšším časovém rámci určíte trend a na vašem obchodním časovém rámci pak čekáte na testování hranice S/R (support/rezistence), při čemž se vlastně jedná o pouhou korekci na vašem vyšším časovém rámci. Možná, že to zní poněkud složitě, ale věřím, že po názorném příkladě vám to bude jasné.


Když se podíváte na obrázek níže, uvidíte čtyřhodinový graf, kde panuje up trend. Na tomto grafu si, tak jak je to ostatně běžné, znázorníme hranice S/R. Dále si můžete, všimnout zakroužkované oblasti, označené jako „oblast vstupu do longu“. Jedná se o korekci trhu, a pokud by byl váš obchodní časový rámec čtyřhodina, byla by to právě ta oblast vstupu do trendu. Předpokládejme však, že náš obchodní časový rámec je pětiminuta (ostatně v mém případě taky je).

 

 

Podíváme se tedy na pětiminutu (viz obrázek níže). Zde vidíte, jak se cena dostala k hranici supportu a to nám vytvořilo příležitost ke vstupu do proti-trendu z pohledu pětiminuty. Z pohledu čtyřhodiny to však byl signál do trendu, a proto vstupujeme long. Nebudu uvádět vydělanou sumu, protože to není důležité. Jen chci, abyste pochopili princip této strategie. Ostatně jak můžete sami vidět, zisk by nebyl malý.

 

 

Stejný princip můžete uplatnit na vstupu short. Zase se podíváte, jestli na čtyřhodině sedí trend, a pak si jenom počkáte, až se cena dostane k vámi zakreslené hranici. Na obrázku níže je znázorněn čtyřhodinový graf, kde si můžete všimnout místa, kde došlo ke změně trendu. Od té doby už jenom čekáme na vhodnou situaci ke vstupu short, která je zde opět zakroužkovaná.

 


 


Vstup by byl uskutečněn opět podle pětiminutového grafu (viz obrázek níže). Jak si můžete všimnout, obchod by opět skončil v zisku.

 

 

Teď si na oplátku ukážeme, v jaké situaci bychom podlé této strategie vstoupit nemohli. Na obrázku níže můžete vidět čtyřhodinový graf, kde se cena dostala k hranici support (zakresleno z H4). My však vstupovat nebudeme, protože je zde up trend.

 

 


Když se pak podíváte na pětiminutu (viz obrázek níže), uvidíte, že žádná z vyznačených oblastí by nebyla vhodná ke vstupu short. Naopak by bylo vhodné vstupovat do longu, ale to už se týká jiného druhu obchodování.

 


Kdybych měl shrnout celou strategii do jedné věty, napsal bych: Vstupujte na hranicích S/R, při čemž se ujistěte, že vstupujete do trendu z pohledu vašeho vyššího časového rámce.


Šťastné obchodování,


Martin Malý jr.