Moje "zlatá" pravidla tradingu

02.11.2014 16:01

Byť jsem dnešní článek nazval mými zlatými pravidly obchodování, mějte na paměti, že vaše pravidla by měla být taková, která jsou relevantní a smysluplná především pro vás samotné. Přese všechno si vám dovoluji k přemýšlení předložit seznam pravidel, která považuji za podstatná.


1. Chraň a zachovej kapitál!
Když jsem byl v tradingu nováčkem, staral jsem hlavně o to, kolik peněz konkrétním vstupem vydělat. Dnes dělám přesný opak. Zaměřuji se na to, kolik peněz můžu ztratit a jak zajistím, že jakákoliv moje ztráta je omezena na minimum. Snažím se chovat jako profesionál (byť jím zdaleka nejsem): všechny vstupy podřizuji ochraně a zachování mého obchodního kapitálu.


2. Vždy nastav stop loss. Vždy!
Jeden ze způsobů, jak dosahuji pravidla č. 1 je, že nastavím stop loss. Kam ho umístím, vím ještě před otevřením pozice, a pokud je to možné, tak ho také před vstupem do obchodu i umístím. V poslední době se totiž snažím vstupovat za tzv. velkoobchodní cenu v místě, kde očekávám, že většina ostatních traderů bude vstupovat až po mně. Takové vstupy realizuji pomocí stop příkazů. Pokud jde o tzv. duševní stop loss, tak na ten se nikdy nespoléhám. Kdysi jsem s ním koketoval, ale naštěstí to bylo na cvičném účtu, protože výsledek byl naprosto katastrofální. Zastavení ztrát je alfou a omegou všech strategií řízení rizik a nejen v tradingu. Ze své dlouholeté bankovní praxe v oblasti restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů vím, že i pro přežití ve světě spekulace je naprosto nezbytné zajistit, abych ztráty omezil na nezbytné minimum. Proto vždy nastavuji stop loss.


3. Krať ztráty a nech zisky růst!
Krácení ztrát dosahuji jedině díky nastavenému stop lossu! Navíc se neustále ptám sám sebe: „Vstoupil bych do obchodu, kdybych v něm ještě nebyl, a když jsem to už udělal, chtěl bych, aby v něm teď byl?“ Pokud si odpovím záporně, obchod okamžitě ukončuji. Přece nebudu čekat na plný stop loss. Naštěstí takových situací nemám moc. Protože obchoduji převážně trendově, vím, že pro dosažení zajímavých zisků musím nechat trhu čas, aby se dostal na cenu, kde je pro mě zajímavé vystoupit. Zní to nejspíš příliš vágně, ale k tomuto přístupu jsem se dopracoval během let a dnes vím, kam umístit první a druhý take profit.


4. Obchoduj,  co vidíš, ne co si myslíš!
Po několika letech tradingu jsem už pochopil, že ego a obchodování nesmím míchat. Ego je hlásek v mé hlavě, který mi řekne, co trh příště udělá. A samozřejmě že špatně. Když jsem trénoval na demo účtu, několikrát mě napadlo, že kdybych otevíral pozice obráceně, tak bych vydělával ohromné peníze. Zatímco posloucháte své ego, tak nevěnujete pozornost tomu, co se na trhu skutečně děje. Abych se toho vyvaroval, snažím se každý signál ke vstupu vyhodnotit v alfa hladině a celkově zharmonizovaný. Ego tak odsunu na vedlejší kolej a lépe se soustředím na vyhodnocení obchodní strategie WYSIWYT.


5. Nikdy nepronásleduj ztráty!
Když jsem obchodoval na nízkém timeframu, občas se mi stávalo, že po ztrátovém obchodu jsem do dalšího obchodu vstupoval, přestože signál nebyl úplně v souladu s mými obchodními pravidly. Časem jsem si uvědomil, že to bylo díky emocím, a že je nezbytné, abych je držel na uzdě. To bylo samozřejmě těžké zvláště, pokud se jednalo o hloupé chyby, které vedly ke ztrátě. Při opětovném vstupu do trhu jsem vlastně obchodoval pro pomstu. Byly dny, kdy jsem doslova své ztráty pronásledoval a vlastně díky tomu je také prohluboval, takže následek byl dost katastrofální. Byl to takový začarovaný kruh. Více ztrát vedlo k více emocím a tak dále. Takže, nikdy pronásledujte své ztráty!


6. Veď si záznamy!
Dnes je pro mne samozřejmostí, že si všechny obchody zaznamenávám do excelovského deníku. Za tímto účelem jsem zakoupil TJS Elite, se kterým jsem naprosto spokojený. Ze strategického hlediska je nezbytné vést si záznamy o všech svých obchodech. Dle mého názoru ale nestačí evidovat jen zisky a ztráty, ale také důvody, proč jsem udělal to, co jsem udělal a proč jsem to případně udělat neměl. Navíc si mohu zaznamenat pocity, které jsem měl při vstupu do pozice. Obchodní deník má v sobě také zakomponovaný jakýsi benchmark, takže mám hned zpětnou vazbu, jak na tom ve skutečnosti jsem, jak dobře se držím svého dlouhodobého plánu.


7. Udržuj kázeň!
Vedení vynikajících záznamů mi také umožňuje na první pohled vidět, jak jsem disciplinovaný ve svém obchodování. Pro záznam disciplíny používám 12 kategorií (např. špatný stop loss, pozdní vstup do obchodu, příliš brzký vstup do obchodu, obchod bez pravidel…), které mi ve svém konečném výsledku jasně ukáží, kde mám v disciplíně největší slabinu a na kterou se mám zaměřit. Mám neustále na paměti, že neschopnost řešit problémy samo-disciplíny se vždy odrazí v mém obchodním výkonu a ve svém konečném důsledku povede ke vzdání se tradingu. A to přece nechci! Vy ano?


8. Plánuj obchod – obchoduj plán!
Už dávno jsem pochopil, že trading není hazard, ale je to podnikání. Nicméně pokud jsem vstupoval do trhu bez dobře koncipovaného, podrobně a důkladně testovaného obchodního plánu, dopadl jsem hůře než šimpanz, který házel šipky do seznamu akcií, aby určil, kterou koupit. Takže díky strategii jsem nyní schopen rozpoznat, co se v trhu děje a na kterou stranu mám pozici otevřít.


Šťastné obchodování,
Martin Malý