Mýtus risk reward ratio rovný 2:1

14.10.2013 18:40

Dnes bych se chtěl zmínit o úplně nejvíc klasické technice money managementu, o které se píše v každé knize věnované tradingu, která kdy byla napsána:


V každém obchodě by váš risk reward ratio (RRR) měl být nejméně 2:1.


Jiným slovy, pokud je váš plánovaný stop loss 1 pip, váš zisk by měl být nejméně dvakrát větší, tedy minimálně 2 pipy. To vám zajistí, že pokud budete mít 40 % úspěšných obchodů, stále budete mít pozitivní expectancy vašich obchodů. Na první pohled zní tato myšlenka logicky. Co to ale znamená ve skutečnosti?


V reálném obchodování je docela těžké získat na jeden riskovaný pip dva pipy zisku. Zkuste to a uvidíte. Přepněte se na nejnižší, to jest minutový, timeframe a uvidíte, jak těžké to je. Na tomto timeframu budete čelit drtivé překážce v podobě spreadu. Dokonce i na nejlikvidnějším finančním instrumentu na světě, měnovém páru EUR/USD, může být spread až 3 pipy (když tedy zrovna nevyjdou extra důležité zprávy), což znamená, že obchodník musí vydělat 5 pipů, aby 2 pipy vydělal, což ho k dosažení tohoto cíle nutí vytvářet RRR v poměru 5:1. A to neberu v úvahu skluz v plnění. Pokud je stop loss 10 pipů, profit by měl být 20 pipů a po započtení spreadu 3 pipy musí dosáhnout zisku 23 pipů. To vše ve skutečnosti znamená, že musíte vydělat 3 pipy na každý 1 riskovaný pip, abyste dosáhli RRR rovno 2:1!


Jak lze tuto zapeklitou situaci vyřešit? Jednoduše! Přesunutím se na vyšší časový rámec, kde při větším stop lossu např. 100 pipů a plánovaném zisku 200 pipů máme větší šance na úspěch. Zde spread hraje malou roli, protože potřebujeme vydělat 203 pipů při riziku 97 pipů, což se v konečném důsledku blíží k RRR rovno 2:1.


Ale realita tradingu je ještě záludnější. Trochu se zamyslete a vybavte si situace, v nichž se projevila vaše netrpělivost. Jen si vzpomeňte, zda jste vždy vystáli frontu v lékárně až do konce, zda jste při silniční zácpě nepřejížděli z jednoho jízdního pruhu do druhého v domnění, že právě ten jede rychleji. Jestliže jste netrpěliví, není pravděpodobnější, že takoví budete i v tradingu a svůj zisk si vyberete dřív, možná právě na těch 100 pipech nebo dokonce si vezmete jen 50 pipů, takže co mělo být 2:1, se náhle změní na 1:1 nebo dokonce 1:2? Dodržíte risk reward ratio přikázání a necháte svůj obchod běžet, anebo budete svůj zisk krátit ve strachu, že o něj přijdete?


Ale předpokládejme, že takoví nejste. Máte svatou trpělivost a železnou disciplínu. To vám zaručí, že pravidlo RRR rovno 2:1 neporušíte. Představte si následující hypotetický scénář: Obchodujete měnový pár EUR/USD a řekněme, že se rozhodnete vstoupit short na ceně 1,3600 se stop lossem 1,3700 a plánovaným profitem na ceně 1,3300. Obchod se vyvíjí dobře a trh se vydal vaším směrem. Cena nejdříve dosáhne hodnoty 1,3400, pak 1,3350 a pomalu se blíží k hranici profitu 1,3300. Na úrovni 1,3335 se trh zastaví a pak se začíná vracet na 1,3350 a pak dále na 1,3375. Vy jste nic méně stále trpěliví, máte nervy z oceli. Pozici stále s ohledem na pravidlo RRR rovno 2:1 držíte. Pak se trh znovu otáčí na jih a vy cítíte zadostiučinění. Cena je opět na 1,3350, pak 1,3325. Pomalu a jistě vidíte dosažení plánovaného profitu: 1,3320, 1,3310, 1,3305. Váš profit bude co nevidět dosažen. Trh se ještě posune několik ticků níže až na 1,3301 a pak se odrazí zpět. Nejprve mírně a pak prudce, až je cena během několika sekund na 1,3350, pak 1,3370. Můžete zůstat v klidu. Cena se téměř dotkla vámi vytyčené hranice a musí tuto úroveň znovu otestovat. Přece neuděláte stejnou chybu jako ostatní a nebudete své profity krátit, musíte své zisky přece nechat růst! Zůstanete v obchodě a budete postupovat dle klasických pravidel money managementu!!


Samozřejmě, že trh už na 1,3300 nikdy nedojde. Poměrně brzy se vrátí zpět na úroveň vašeho vstupu a záhy zasáhne váš stop loss na 1,3700. Vy se teď musíte vyrovnat se skutečností, že jste měli zisk 199 pipů a nechali jej otočit do 100 pipové ztráty. Vítejte ve skutečném tradingu!!!


Kolik myslíte, že potřebujete zažít takovýchto obchodů, než vás opustí veškerý smysl pro disciplínu a přestanete dodržovat pravidla money managementu? A to je důvod, proč je strategie RRR rovno 2:1 většinou pouhá fantazie a ideální stav. Profesionální tradeři ve skutečnosti svoji výstupní strategii upravují jedním ze dvou způsobů. Za prvé a především, jakmile se cena pohne jejich směrem ve stejné vzdálenosti, jako je jejich stop loss, posunou ho na breakeven (vstupní cenu), aby zajistili, že se vítězný obchod nestane ztrátovým. V našem případě by se tak stalo, když cena dosáhla úrovně 1,3500. To ale pro většinu začátečníků představuje nepřekonatelné dilema. Trh se totiž může skutečně vrátit na 1,3500 a obchod ukončit na breakeven.  Nebude žádný zisk, ale ani žádná ztráta. V obchodním deníku ho pak zapíšete jako skrečovaný. V tradingu není nic frustrujícího, než být v pěkném zisku a pak o něj přijít. To mi věřte! Je to, jako byste celý den tvrdě pracovali, dostali zaplaceno, ale peníze vám vypadli z děravé kapsy.


Z tohoto důvodu se snažím aplikovat tzv. scale-out přístup neboli postupné rozpouštění pozice. Jakmile dosáhne můj zisk velikosti stop lossu, prodám polovinu pozice. V našem případě bych prodal polovinu, jakmile by cena dosáhla hodnoty 1,3500 a pak posunul stop loss na breakeven, abych si zajistil alespoň nějaký zisk. Tento přístup mi umožňuje zůstat v obchodě tak dlouho, jak je to nutné, protože splňuje moji nejzákladnější touhu, a sice že za obchodování chci dostat zaplaceno. Tím, že prodám polovinu pozice na 1,3500 a polovinu na 1,3400, jsem schopen sklidit RRR jen 1,5:1, což je samozřejmě matematicky nižší než 2:1. Avšak, obchodování není hra matematiky, ale psychologie a často to, co je matematicky optimální, je z psychologického hlediska katastrofální.


Profesionální obchodníci znají tuto skutečnost dobře. Také chápou, že dynamika trhu je zřídka v souladu s rigidním dodržováním pravidla risk reward ratio. Tím, že stále budete sledovat své pozice a nastavovat jejich rizikové parametry realitě obchodovaného trhu, budete schopni nejen vytvářet pozitivní poměr odměna versus riziko, ale také produkovat více ziskových obchodů.

 

Šťastné obchodování,

Martin Malý