Nabídka a poptávka / Chamtivost a strach – část 1.

16.03.2013 19:31

Určitě jste si také všimli, že sdělovací prostředky, i my samotní, mluvíme o kupujících a prodávajících na kapitálovém trhu v metaforických vyjádřeních. Například: „Kupující se drželi stranou“, čímž se vysvětluje klesající trh. Ve skutečnosti, počet kupujících a prodávajících je vždy přesně stejný, takže v trhu se nemůže uskutečnit žádný prodej nebo nákup bez obou skupin - kupujících a prodávajících. To co vlastně hýbe trhem, je vyvážení nabídky a poptávky prostřednictvím mechanismu ceny. V hladce fungujícím tržním hospodářství se ceny všeho koupeného a prodaného řídí nabídkou a poptávkou.

 

Pro zákony nabídky a poptávky platí, že:

  • Vysoká nabídka způsobuje nízké ceny a vysoká poptávka způsobuje vysoké ceny.
  • Kde je vysoká nabídka dané komodity, pak by její cena měla klesnout.
  • Kde je vysoká poptávka po dané komoditě, pak by její cena měla stoupnout.
  • Zvýšení poptávky po zboží by se mělo odrazit na zvýšení jeho ceny, zatímco snížení poptávky by mělo zapříčinit pokles jeho ceny.

 

Stejně tomu je i na trhu Forex. Hodnota národní měny, na základě plovoucího směnného kurzu, je tedy také určena interakcí nabídky a poptávky. Co nás tradery nejvíce zajímá je, co vlastně způsobuje, že cena kolísá docela silně, jak nejvíce může a každý den. Teoretickou příčinou změny v poptávce během obchodního dne je, že poptávka se zvyšuje zvýšením očekávání, pokud jde o vyhlídky dalšího směru pohybu a snižuje se o utlumení tohoto očekávání. Nicméně kdyby to bylo vše, dalo by se očekávat, že se cena bude měnit ze dne na den jen velmi, nebo i v průběhu každého obchodního dne, málo, s výjimkou těch dnů, pro které jsou vyhlašovány důležité reporty, jako jsou např. Non-farm payroll a Unemployment zprávy. Ale většina měn se pohybuje poměrně razantně, nahoru a dolů či „poskakuje“ během každé obchodního dne. Je tedy zřejmé, že příčina je někde jinde.


Poptávky pro jednotlivé měny, stejně jako poptávky měn jako skupin tvořící celkový trh jsou obě řízeny pomocí neustálého boje mezi všemi investory, a to jak profesionálními tak i amatérskými, a zahrnují dvě hlavní emoce, které ovlivňují investování lidí a obchodní návyky: chamtivost a strach. Spojené účinky souhry mezi chamtivostí a strachem všech hráčů trhu řídí poptávku a tím se cena každé měny pohybuje nahoru a dolů, stále po celý den. Nezáleží tedy na tom, který trh zrovna vy obchodujete.

Na obrázku níže je graf znázorňující nabídku a poptávku obecně. Osa X zobrazuje množství, zatímco osa Y zobrazuje cenu. V místě, kde se linky poptávky a nabídky navzájem kříží, dostaneme rovnovážnou cenu.

 

 

Pokud bychom zvýšili poptávku, získali bychom vyšší cenu. Tato situace je znázorněna na dalším obrázku. Prostě jsem přesunul předchozí poptávku vpravo na ose X (množství) a označil kroužkem novou rovnovážnou cenu. Při dosažení rovnováhy ceny dojde na trhu k zúčtování a účastníci transakce jsou spokojeni.

 

 

Pokud bychom nyní snížili nabídku (přesunutím linky vlevo na ose X), dostali bychom ještě vyšší cenu (viz nový kruh). Chci tím jen ukázat, jak cena mění svou hodnotu, pokud máme změnu v poptávce nebo nabídce.

 

 

Teorie a základní koncept nabídky a poptávky tedy říká:


Poptávka > nabídka = cena roste.
Nabídka > Poptávka = cena klesá.


To, že trh je v drtivé míře ovlivněn emocemi účastníků trhu (chamtivostí a strachem) potvrzuje, že trh má často potíže překonat určitou psychologickou hranici jako jsou kulatá čísla 50 a 100 (např. 1,3050 nebo 1,3500 a tak dále). Je zřejmé, že investoři u těchto úrovní jsou mnohem více rozrušení a nervózní a to ovlivňuje způsob jejich obchodování. Zcela jasně jejich chování nemá nic dočinění se zprávami, trendy úrokových sazeb, ekonomickým a politickým vývojem.


Příště si vysvětlíme, kde v grafu najdeme důležité zóny nabídky a poptávky, abychom tyto mohli využít ke vstupu do obchodu, který bude mít vysokou pravděpodobnost dosažení zisku.

 

Šťastné obchodování,

Martin Malý