Nabídka a poptávka / Chamtivost a strach – část 2.

30.03.2013 18:56

V minulém článku Nabídka a poptávka / Chamtivost a strach – část 1. jsme se seznámili se základními zákony nabídky a poptávky a nyní je čas vysvětlit si, kde v grafu najdeme důležité zóny nabídky a poptávky, abychom tyto mohli využít ke vstupu do obchodu, který bude mít vysokou pravděpodobnost dosažení zisku.


Jak rozpoznat oblast nabídky a poptávky?


Poté, co jsme si na ekonomických grafech znázornili fungování nabídky a poptávky je čas přejít na grafy forexové. Po otevření grafu jakéhokoliv měnového páru chceme vyznačit oblast nabídky a poptávky, abychom dostali oblasti, o kterých předpokládáme, že tam cena s největší pravděpodobností dojde. Jestliže jsme tyto oblasti schopni identifikovat, jsme také schopni naplánovat naše obchody.


Důležitá poznámka: Vždy očekáváme pohyb ceny v určitém směru, ale nikdy si nemůžeme být jistí, kam se cena nakonec pohne.


Takže po otevření grafu jakéhokoliv měnového páru a jakéhokoliv timeframu bychom měli být schopni vyznačit oblasti hlavní nabídky a poptávky, abychom viděli, kam by se mohla cena opět vrátit.


Nyní nechám za sebe mluvit grafy. Níže jsem připravil několik příkladů oblastí nabídky a poptávky. Až si je prostudujete, otevřete si svoji obchodní platformu a pokuste se na stejném měnovém páru, dnu a časovém rámci tyto oblasti sami identifikovat. Není to tak těžké, opravdu. A zatímco si budete procvičovat jejich označování, dívejte se také, jak se cena chová mezi těmito oblastmi a jak se chová, když se k nim přiblíží. Myslím, že budete velice překvapeni.

 

 

Až se naučíte na svých grafech zakreslovat oblasti poptávky a nabídky, měli byste se začít zamýšlet nad tím, jak těchto zón využijete při vašem obchodování a jak můžete rozvíjet různá nastavení vstupů a výstupů z/do obchodu v těchto oblastech. Protože, jak jste viděli na grafech výše, cena obvykle v těchto oblastech reaguje.


Vzpomínáte si ještě na zákon nabídky a poptávky? Rostoucí poptávka zapříčiní vzrůst ceny a vzrůstající nabídka má za následek její pokles. Takže, abyste byli ve svém tradingu ziskoví, bezpodmínečně musíte tento princip začlenit do svého obchodního plánu a mít jej neustále na paměti.


Příště vám ukáži, jak shora popsaný zákon nabídky a poptávky aplikuji já.


Šťastné obchodování,
Martin Malý