Nabídka a poptávka / Chamtivost a strach – část 3.

13.04.2013 18:14

V minulých dvou článcích Nabídka a poptávka / Chamtivost a strach – část 1. a část 2. jsme se seznámili se základními zákony nabídky a poptávky, které fungují na jakémkoliv trhu, tedy i forexovém.

Kdo pravidelně čte naše stránky, ví, že k obchodování používáme 3 timeframy:

Vyšší timeframe - slouží k definování struktury supportů a rezistencí, v rámci nich se trh pohybuje.

Obchodní timeframe – slouží k určení trendu, nálady trhu a oblastí vstupu.
Nižší timeframe – slouží k potvrzení vstupu, případně jeho přesnějšího načasování.

Obchoduji na prostředním z uvedených timeframů.

V minulém článku jsem slíbil, že jak shora popsaný zákon nabídky a poptávky aplikuji já. Naváži tedy na minulý článek, kde jsem na různých timeframech 12. týdne 2013 vyznačil hlavní oblasti nabídky a poptávky. V přípravě na další obchodní týden z těchto hladin vycházím a transformuji je na konkrétní číselné hodnoty jednotlivých supportů a rezistencí (S/R), které vyznačím do grafu. Tak mám připravené S/R hladiny na celý týden dopředu a v rámci jednotlivého obchodního dne pak již jen tyto kontroluji a případně mírně upravím v závislosti na aktuálním vývoji trhu.

Pro týden v období 25.-29.3.2013 jsem pro intradenní S/R úrovně stanovil tyto hodnoty:

1,2765

1,2810
1,2820
1,2875
1,2895
1,2980
1,3000
1,3025
1,3045

Přesný způsob určení konkrétní hodnoty S/R úrovně zde z pochopitelných důvodů uvádět nebudu, protože je součástí mého obchodního know how. Nicméně v našem blogu jsou tyto hodnoty uváděny u rozborů konkrétních obchodních situací.

Níže jsou již grafy jednotlivých timeframů, kde jsou jednotlivé S/R úrovně zaneseny.

 

 

 

 

 

Nyní si uvedené hodnoty zakreslete do obchodní platformy a postupně si projděte jednotlivé dny. Všímejte si, jak se cena chovala u jednotlivých úrovní, když k nim doputovala, zda se hned odrazila, či zda úroveň prorazila, anebo k ní vůbec nedošla.

 

Šťastné obchodování,

Martin Malý