Nepodceňujte kulatá čísla

15.12.2013 14:53
 

 

Dnes bych vám chtěl ukázat, jakou důležitou roli hrají v tradingu psychologické supporty a rezistence, které jsou většinou tvořeny kulatými čísly např. 1,37000 nebo 1,37500. Graf níže zachycuje čtyřhodinový timeframe v období od 16.10.2013 do 5.12.2013, tedy téměř konce 49. týdne. Červené čáry označují hranice rezistence, které jsem si zakreslil pro 50. týden (1,38200 a 1,38000), zelené označují supporty (1,37400, 1,37200 a 1,37000).

Jak můžete vidět z hodinového grafu níže, celý 49. týden panovala na trhu EURUSD býčí nálada a býci dokázali cenu dotáhnout až k hranici 1,37000, když se jim podařilo v pátek nad touto hranicí dokonce trh uzavřít. Těm, kteří již nebyli v uptrendu se v dalším týdnu naskytli hned 3 ziskové příležitosti ke vstupu do obchodu a to právě na psychologických hranicích, kterou tvoří kulatá čísla. Tyto vstupy jsem na obrázku označil kroužky.

Nyní se na tyto vstupy podívat podrobněji. Na dalším grafu jsou vstupy označeny písmeny A, B a C. V případě vstupu „A“ bychom stop loss umístili pod low poslední korekce SL „A“. První profit by představovala hranice 1,37200, druhý profit hranice 1,37400. Při stop lossu 13 pipů bychom inkasovali 19 a 39 pipů, celkem 58 pipů.

V případě vstupu „B“ bychom stop loss umístili opět pod low poslední korekce SL „B“, tedy 12 pipů. První profit by pro nás představovalo close druhé svíčky od vstupu se ziskem 19 pipů, druhý profit pak další rezistence 1,38000. Ta sice byla dosažena, ale až po opětovném testování supportu 1,37400, a protože po dosažení prvního profitu posouvám stop loss na BE, pak by druhý profit nebyl dosažen.

V případě vstupu „C“ bychom kvůli snížení stop lossu tento umístili po low předchozí korekce SL „C“, tedy 16 pipů. První profit by představovala hranice rezistence 1,38000 (ten by byl dosažen), druhý profit další rezistence 1,38200 (ten by dosažen nebyl). První profit by nám nadělil 38 pipů, s druhou pozici bychom vystoupili na close označené svíčky, tedy se ziskem 22 pipů, celkem 60 pipů.

Shora popsané vstupy by nám celkem přinesly 58 + 19 + 60 = 137 pipů.

Šťastné obchodování,

Martin Malý