Obchod do trendu po breakoutu

27.10.2013 19:03

Pro tento týden jsem se rozhodl popsat situaci, která nastala na měnovém páru EUR/USD dne 22.10.2013. Tato situace byla velice zajímavá z několika důvodů, o kterých se v zápětí dozvíte.


Na hodinovém grafu níže si můžete všimnout období konsolidace ohraničené hranicí supportu (1,36620) a hranicí rezistence (1,37024), které trvalo od odpoledne dne 17.10.2013 do 14:30 hodin, kdy svíčka A prudce prorazila hranici rezistence. Nás nyní bude zajímat, jak se zapojit do nově vzniklého up trendu. Odpověď budeme hledat kde jinde než na pětiminutě.

 Obrázek níže ukazuje pětiminutový graf, na kterém je detailně zobrazená svíčka A. Nyní si pojďme něco málo říci k označeným svíčkám. Svíčka B byla svíčka, která prudce vyletěla v důsledku tří zpráv (Non-Farm Employment Change, Unemployment Rate a Average Hourly Earnings m/m přičemž první dvě byly více důležité). Poté následovala korekce v podobě svíček C-F. Zajímavé je, že každá z těchto svíček vykazovala menší medvědí sílu než ta předcházející. Poznat se to dalo podle toho, že tyto svíčky měli stále menší a menší tělo. Tělo svíčky C mělo 6 pipů, tělo svíčky D mělo 4,7 pipů, tělo svíčky E mělo 2,7 pipů a nakonec tělo svíčky F mělo pouze 2 pipy. To nám tedy ukazovalo, že tento protiútok medvědů zpomaluje a my můžeme hledat vstup long. Ten nám nakonec signalizovala býčí svíčka G v podobě outside svíčky.

 

 

Samotný obchod by vypadal následovně. Vstup by byl na close svíčky G. První take profit bychom umístili na high svíčky B a druhý take profit bychom pak umístili pár pipů pod hranicí rezistence. Jak je vidět na obrázku níže, oba dva profity by byly splněny a obchod by nám nadělil celkem 84 pipů (24 pipů za první profit a 60 pipů za druhý profit).

 

 

Šťastné obchodování,


Martin Malý