Obchodní styly - Sideway obchodník

10.02.2013 15:10

Pro tento týden jsem si pro vás připravil třetí část ze série „Obchodní styly“ a to sideway trader. Sideway trader je obchodník, který obchoduje v sideway trendu neboli chopu. Neznám sice moc obchodníků, kteří by se soustředili výhradně na obchodování v sideway trendu, avšak většina z nás se občas ocitne v situaci, kdy je za těchto podmínek nucena obchodovat. Proto jsem se rozhodl zařadit i tento druh obchodníka do série „Obchodní styly“.


Avšak abyste plně porozuměli, jak se dá obchodovat v sideway trendu, musíte nejprve porozumět tomu co sideway trend je a jak ho poznat.


Na obrázku níže můžeme vidět zelenou šipkou znázorněný up trend, který se po určité době změnil v sideway trend (viz. změna v sideway trend). Jak ale poznáme tuto „určitou dobu“, kdy se trend mění v sideway? Je to celkem jednoduché za předpokladu, že víte jak poznat swing, a že umíte počítat do čtyř. Na obrázku níže si můžete všimnout, že SH (swing high) a SL (swing low) tvoří hranici budoucího sideway trendu. Takže teď máme určen SH a SL a stačí už jen napočítat čtyři swingy, jejichž cena je v rámci naši předem vytvořené hranice. Jako první se objevil S1 (swing č. 1), poté S2, S3 a nakonec S4. První svíčka, která se objeví po S4, je tedy první svíčka v nově vzniklém sideway trendu.

 

 

Teď, když víme, jak určit sideway trend můžeme se podívat na to, jak sideway trader obchoduje. Je několik možností, jak profitovat v tomto trendu. Já vám však ukáži pouze tu, kterou používám já. Na obrázku níže je znovu zobrazena naše předchozí situace. Od té doby, kdy se trend změnil v sideway, čekáme, dokud se cena nedostane k jedné z vyznačených hranic. Když se tak stane (viz. oblast vstupu do shortu), čekáme dokud se neobjeví pattern, který nám vstup potvrdí. Poté jen čekáme, dokud cena nedoputuje k druhé hranici sideway trendu.

 


Abych se ujistil, že plně porozumíte dané problematice, připravil jsem si pro vás ještě jeden příklad. Na obrázku níže, použijeme stejný způsob na určení sideway trendu jako v předchozím příkladě. Označíme si SL a SH a napočítáme čtyři swingy v rámci hranice SH a SL a čekáme, dokud se cena nedostane k námi vytvořené hranici a poté hledáme pattern, který nám dá signál ke vstupu. Oblasti vstupu jsem vždy označil jako „oblast vstupu do shortu/longu“.

 

 

Další využití obchodování v sideway trendu naleznete v příspěvcích Sideway trend nemusí být noční můrou a Sideway trend bez ztráty.     

 

Šťastné obchodování,


Martin Malý jr.