Při ztrátě nepanikařte!

06.04.2013 20:52

Před nedávnem jsem se rozhodl demonstrovat naši obchodní filozofii na reálných obchodech, exekuovaných v souladu s naším obchodním systémem WYSIWYT neboli Co vidíš, to obchoduj (What You See Is What You Trade) a popsal dva obchodní dny včetně zveřejnění výpisu z obchodního účtu.


V blogu analyzujeme obchodní situace tak, jak by bylo správné je zobchodovat. To je ideální stav, který se v reálném obchodování ne vždy podaří dodržet. Takovým dnem byl i pátek 5.4.2013, a proto jsem se rozhodl vám tento svůj obchodní den přiblížit.


Pro pátek jsem si hladinu supportu musel nalézt až na čtyřhodinovém timeframu, protože z důvodu silného uptrendu tuto nebylo možné na nižších časových rámcích nalézt. Support měl pro mě hranici 1,2980 a rezistence 1,3025 (viz. obrázek níže), u které jsem očekával korekci.

 

 

Obchod č. 1 (ticket 19743695 a 19743842)


V 15:30 hod. se cena pohybovala blízko hranice supportu, kdy dokonce vytvořila inside svíčku, ale pro vstup long jsem chtěl, aby trh ještě jednou atakoval hranici supportu 1,2980. Pro vstup short jsem zase chtěl, aby se cena odrazila od hranice rezistence 1,3025. Toto se stalo v 16:15 hod., kdy vytvořila skoro doji svíčku, začala se i tvořit medvědí MACD divergence a já vstoupil short, přičemž jsem byl připravený uzavřít část pozice ihned, jakmile některá ze svíček přestane podporovat můj předpoklad dalšího pohybu short. Toto se stalo ihned po krásné shortové svíčce s close rovnajícímu se jejímu low. Uzavřel jsem první část pozice se ziskem 7,8 pipu a stop loss posunul na breakeven + 1 pip. O čtvrt hodiny později jsem byl z obchodu venku se ziskem 1 pip. Celkový zisk z tohoto obchodu byl 8,8 pipů.

 

 

Obchod č. 2 (ticket 19744516)


V 15:30 hodin byla na patnáctiminutovém fimeframu znatelně se formující medvědí MACD divergence, jak je vidět na obrázku níže (a také na půlhodinovém timeframu).

 

 

Otázkou bylo, kdy se vytvoří signální svíčka pro vstup short. Toto se stalo v 17:00 hod., když svíčka sice prorazila hranici rezistence 1,3025, avšak uzavřela pod ní v podobě nádherného pin baru (na obrázku níže je označená číslicí 2).

 

 

Na obrázku výše je obchod vstup a výstup znázorněn červenou čarou, což znamená, že byl ztrátový. Přestože se vytvořila signální svíčka, pro vstup short nebyl splněn můj požadavek na velikost stop lossu. Tohoto jsem si byl při zadávání obchodního pokynu sice vědom, ale mylně jsem předpokládal, že trh bude prudce reagovat a vydá se okamžitě na jih. Nechal jsem se unést strachem, že mi obchod unikne a vstoupil. Předpoklad se nepotvrdil, neboť další svíčka uzavřela silně proti předpokládanému směru pohybu a já raději uzavřel pozici se ztrátou 10,1 pipů, pro dvě pozice pak -20,2 pipů.


Obchod č. 3 (ticket 19744783)


Po předchozím ztrátovém výstupu jsem ve vzniklém stresu bez rozmyslu vstoupil na open svíčky long (na obrázku níže svíčka č.3). Po opětovné bleskové analýze struktury trhy jsem obchod ukončil se ztrátou 2,5 pipu, pro dvě pozice pak -5 pipů.


 

Obchod č.4 (ticket 19744925)


Nicméně i po dvou zbytečných ztrátách po sobě mi bylo jasné, že mi trh dá příležitost ztrátu vrátit. Proto jsem zaměřil pouze na její smazání. Vstup do posledního obchodu jsem provedl dle pětiminutového timeframu, kdy signální svíčkou byla svíčka označená na obrázku níže číslicí 4.


 

Stop loss i profit byl ve stejné výši. Zelená čára na obrázku pak označuje vstup i výstup. Zisk byl 14,9 pipů, pro dvě pozice pak +29,8 pipů. V tabulce přehledu obchodů je sice profit uveden níže, ale to bylo pro případ rychlého pohybu trhu.

 

 

Celková bilance páteční seance: +8,8 - 20,2 – 5 + 29,8 = +13,4 pipů


Šťastné obchodování,
Martin Malý