Proč je algoritmické obchodování důležité?

23.03.2023 10:33
Dnes budu pokračovat v sérii příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já.
 
Algoritmické obchodování, známé také jako automatické obchodování nebo algo obchodování, je proces, při kterém se k provádění obchodů na finančních trzích používají počítačové programy a matematické modely. V posledních letech nabývá algoritmické obchodování ve finančním průmyslu na významu a v současné době jej využívá mnoho velkých finančních institucí i individuálních obchodníků. V tomto článku se budu obecně zabývat tím, proč je algoritmické obchodování důležité a jaký má dopad na finanční trhy.
 
1. Rychlost a efektivita
Jednou z hlavních výhod algoritmického obchodování je jeho rychlost a efektivita. Automatizované obchodní systémy mohou analyzovat obrovské množství dat a provádět obchody rychlostí blesku, což umožňuje obchodníkům využít tržních příležitostí, které by jinak mohly být zmeškány. To je důležité zejména při vysokofrekvenčním obchodování, kde i zlomek sekundy může znamenat významný rozdíl v zisku. (viz. kniha “Flash Boys: A Wall Street Revolt”, podle které byl natočený I stejnojmenný film)
 
2. Odstraňuje lidské emoce
Další důležitou výhodou algoritmického obchodování je, že z obchodního procesu odstraňuje lidské emoce. Emoce, jako je strach a chamtivost, mohou způsobit, že obchodníci dělají iracionální rozhodnutí, která mohou vést ke ztrátám. Automatizované obchodní systémy jsou založeny na předem stanovených pravidlech a algoritmech a nepodléhají emocionálním předsudkům, které mohou zatemňovat lidský úsudek. Přestože tento aspekt algotrading významně redukuje, přesto je třeba držet nervy na uzdě a naprosto vědět, co vaše automaty obchodují.
 
3. Větší přesnost a konzistence
Automatizované obchodní systémy jsou také přesnější a konzistentnější než lidští obchodníci. Dokážou analyzovat tržní data a provádět obchody s přesností, čímž eliminují chyby, které mohou vzniknout v důsledku lidské chyby nebo únavy. To může vést ke konzistentnějším ziskům v průběhu času, protože automatizované obchodní systémy lze naprogramovat tak, aby prováděly obchody na základě konkrétních kritérií, která se osvědčila.
 
4. Škálovatelnost
Algoritmické obchodování je také vysoce škálovatelné, což znamená, že jej lze použít k obchodování na široké škále finančních trhů a v různých třídách aktiv. Automatické obchodní systémy lze naprogramovat pro obchodování s akciemi, dluhopisy, komoditami, měnami a dalšími finančními nástroji. To umožňuje obchodníkům diverzifikovat svá portfolia a využívat příležitosti na více trzích současně.
 
5. Snížení nákladů
V neposlední řadě může algoritmické obchodování pomoci snížit náklady na obchodování. Automatizované obchodní systémy mohou provádět obchody s minimálním zásahem člověka, což snižuje potřebu drahých lidských obchodníků a podpůrného personálu. To může vést k významným úsporám nákladů jak pro finanční instituce, tak pro jednotlivé obchodníky.
 
Závěrem lze říci, že algoritmické obchodování je důležité, protože oproti tradičním metodám obchodování nabízí řadu výhod. Je rychlejší, efektivnější, přesnější a konzistentnější než lidští obchodníci a lze jej použít k obchodování na široké škále finančních trhů. Odstraněním lidských emocí z obchodního procesu mohou automatické obchodní systémy pomoci eliminovat chyby a dlouhodobě zvyšovat ziskovost. S dalším vývojem finančního odvětví se algoritmické obchodování dle mého názoru stane stále důležitějším nástrojem pro obchodníky i investory. Vždyť, kdo z nás je schopen obchodovat v režimu 24/7 několik trhů najednou?
 
Šťastné obchodování,
Martin Malý