Reálné obchody dle WYSIWYT - 4 aneb 180 pipů za 2 dny

03.11.2013 17:49

Dnes si rozebereme dvě nádherné příležitosti, které na měnový pár EURUSD nabídla na vyšším timeframu ve státní svátek a den poté, konkrétně ve dnech 28.10. a 29.10.2013. Jak je z obrázku čtyřhodinového timeframu níže viditelné, trh po předchozím poměrně razantním up trendu viditelně zpomalil. Rezistenci jsem měl stanovenou na hranici 1,38200, první support na 1,37800 a druhý support na hranici 1,37544.

Z vývoje na čtyřhodinovém časovém rámci, který v jasnějším detailu také potvrzoval hodinový timeframe (viz. obrázek níže), jsem usuzoval, že velcí hráči nemají zájem na pokračování up trendu, alespoň pro nejbližších několik hodin a trh bude nadále rotovat mezi rezistencí a supportem 2. Zadal jsem tedy limitní pokyn na prodej na ceně 1,38138. To mi umožnilo umístit stop loss do dostatečně vzdálené úrovně, ale s krásnými 19 pipy. První profit jsem stanovil mírně pod hladinou prvního supportu na 1,37775, což znamenalo risk reward ratio 1:1,9. Druhý profit jsem pak logicky zadal téměř k hladině druhého supportu na 1,37547 s RRR 1:3. Oba profity byly dosaženy s celkovým ziskem 95,7 pipů, jak můžete vidět na obrázku níže.

Jak jsem již zmínil výše, vše nasvědčovalo tomu, že trh bude rotovat, a proto jsem na úroveň TP2 z prvního obchodu umístil limitní buy příkaz. To mi opět umožnilo mít stop loss o velikosti 15 pipů v dostatečné vzdálenosti od vstupu. První profit jsem stanovil mírně nad prvním supportem na 1,37821 s RRR opět 1:1,9. Druhý profit jsem dal lehce nad kulaté číslo, a sice na 1,37821 s RRR 1:3,9. A jak můžete vidět na dalším obrázku, oba profity byly dosaženy s celkovým ziskem 86,7 pipů.

Na závěr připojuji také výpis z reálného účtu, který výše popsané obchody dokladuje.

Šťastné obchodování,

Martin Malý