Risk reward ratio

24.11.2013 16:22

Byť jsem již na našich stránkách o risk reward ratio v článku Mýtus risk reward ratio rovný 2:1 psal, nejsem si zcela jist, zda většina traderů chápe, že jde o zásadní téma hospodaření s penězi určenými pro obchodování. Tato tři magická slova ovlivní váš výsledek na konci obchodního dne, to zda vyděláte či proděláte. Můžete se v grafu dívat doleva, kreslit si úrovně supportů a rezistencí, používat Fibonacciho nástroje, brát v úvahu cenové patterny a obecně dělat vše, co byste měli udělat, abyste mohli trh číst, ale – a to je důležité – nedostanete se nikam, aniž byste opravdu měli dobrý systém pro správu svého obchodního kapitálu.


Je nemožné, abyste byli schopni číst správně trh a zároveň měl všechny obchody ziskové. Neexistuje žádný systém, který by to dokázal, žádný Svatý grál. To nejlepší, co můžete udělat, je, vydělat ve svých ziskových obchodech více peněz, než o které přijdete ve svých ztrátových obchodech a to po odečtení všech provizí a nákladech. Pokud nejste génius, a budete mít více ztrátových obchodů než obchodů vítězných, tak musíte mít nějaký způsob, jak šance obrátíte ve svůj prospěch. Musíte najít to, čemu odborníci říkají edge neboli výhoda. Je to obtížné? Samozřejmě! Je to možné? Ano! Dokážete to? Možná …


Existuje mnoho knih a dokumentů o hospodaření s obchodním kapitálem, které obsahují všechny druhy vyšší matematiky. Já jsem ale nikdy na matematiku neměl buňky a dodnes jsem rád, že zvládnu trojčlenku. Proto mám rád věci jednoduché, takové černobílé.


Jak jste si určitě už všimli, a možné také ocenili, obchodování forexu a burzy obecně nemá nic společného s matematikou (s výjimkou Fibonacciho). Má dočinění s pozorováním a interpretací toho, co vidíte. A přestože se jedná o velice lidskou přirozenost, způsobuje, že se v tradingu tolik obchodníků řadí mezi ty neúspěšné, ale je nakonec právě tím, díky čemu se obchodovat může naučit opravdu každý, kdo chce. Až se obchodovat opravdu naučíte, zjistíte, že je to všechno jen otázka správného čtení trhu a nechání běžet zisky od jednoho bodu k druhému bodu, zatímco budete utínat ztráty na přesně určené hranici.


Takže, pokud jste si sestavili obchodní systém, napsali obchodní plán, v trhu identifikovali správný okamžik ke vstupu do obchodu, tak ještě musíte udělat následující:


1. stanovit cenu, za kterou chcete do trhu vstoupit,
2. stanovit riziko, které chcete podstoupit neboli stop loss,
3. stanovit cenu, na které chcete vystoupit,


a úplně nejvíce ze všeho nejdůležitější


4. stanovit risk reward ratio.


Co to ale risk reward ratio neboli RRR vlastně je a proč je tak důležité? Definice RRR nám říká, jaký je poměr mezi ziskem a ztrátou určitého obchodu. Vysvětlím to na příkladu: kdyby byla vzdálenost mezi naším vstupem do pozice a stop lossem 20 pipů a vzdálenost mezi naším vstupem do pozice take profitem by byla 40 pipů, pak je náš poměr mezi ziskem a ztrátou 2:1.


Mnoho obchodníků se však soustředí hlavně na to, aby byl jejich obchod ziskový. Nevěnují takovou pozornost tomu, jaký má jejich signál ke vstupu potenciál. Přitom potenciál jednotlivých obchodů hraje spolu s procentuální ziskovostí klíčovou roli. Přesněji vám to ukáži na následující tabulce:

 

Poměr risk reward ratio % ziskové obchody
Ztráta Zisk (zaokrouhleně)
1 7 12,5
1 6 14
1 5 17
1 4 20
1 3 25
1 2 34
1 1 50
2 1 66
3 1 75
4 1 80
5 1 83
6 1 86
7 1 87,5

 

Hodnota ve sloupci “% ziskové obchody“ nám říká, jakou minimální procentuální úspěšnost musíme mít, aby byl s daným RRR náš obchodní systém alespoň na nule (bez poplatků). V praxi se snažíme mít co nejvyšší poměr zisků a ztrát a také co nejvyšší procentuální úspěšnost ziskových obchodů.


Když se pozorně do tabulky podíváte, hned vám bude zřejmé, že i s obchodním systémem, který má procentuální úspěšnost 40 %, můžete dobře vydělávat. Stačí nám k tomu vysoké RRR v poměru 2:1. V tomto systému bychom měli po deseti obchodech, ve kterých riskujeme pokaždé 3.800 Kč (20 pipů) následující výsledky:


Zisk: 4 * 7.600 Kč = 30.400 Kč
Ztráta: 6 * (-3.800 USD) = -22.800 Kč
Výsledek: 30.400 Kč - 22.800 Kč = 7.600 Kč

 

Jak vidíte, i se systémem, který má ziskovost menší než 50 %, je možné dosahovat skvělých výsledků, v tomto případě byste vydělali 7.600,- Kč při velikosti pozice 1 lot. Proto je nanejvýš důležité, abyste se tedy nezaměřovali jen na procentuální úspěšnost svého systému, ale i na risk reward ratio.


Šťastné obchodování,
Martin Malý