SATS DJIA Live 04/2022

22.03.2022 09:37

Jak jsem slíbil, tak držím slovo a uvádím seznam společností, které nakoupím první dubnový pracovní den a prodám poslední dubnový pracovní den:
 

American Express Company (AXP)
Caterpillar Inc. (CAT)
Microsoft Corporation (MSFT)
Honeywell International Inc. (HON)
The Walt Disney Company (DIS)
 

Dostupný kapitál alokuji rovnoměrně mezi shora uvedené společnosti.

Šťastné obchodování,
Martin Malý

PS:
Shora uvedené informace jsou výhradně informativní a nepředstavují investiční poradenství ani investiční doporučení. Využijete-li některou informaci, činíte tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a musíte si být vědomi toho, že v žádném případě neodpovídám za ztráty či škody vyplývající z takového rozhodnutí.