SATS DJIA Live 04/2023

03.04.2023 10:18
Jak jsem slíbil, tak držím slovo a uvádím seznam společností, které nakoupím první dubnový pracovní den a prodám poslední dubnový pracovní den:
 
American Express Company (AXP)
Microsoft Corporation (MSFT)
Honeywell International Inc. (HON)
Johnson & Johnson (JNJ)
Chevron Corporation (CVX)
 
Dostupný kapitál alokuji rovnoměrně mezi shora uvedené společnosti.
 
Šťastné obchodování,
Martin Malý
 
PS:
Shora uvedené informace jsou výhradně informativní a nepředstavují investiční poradenství ani investiční doporučení. Využijete-li některou informaci, činíte tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a musíte si být vědomi toho, že v žádném případě neodpovídám za ztráty či škody vyplývající z takového rozhodnutí.