SATS DJIA Live 08/2022

25.07.2022 09:07
Jak jsem slíbil, tak držím slovo a uvádím seznam společností, které nakoupím první srpnový pracovní den a prodám poslední srpnový pracovní den:
 
Apple Inc. (AAPL)
salesforce.com, inc. (CRM)
The Procter & Gamble Company (PG)
Microsoft Corporation (MSFT)
The Home Depot, Inc. (HD)
 
Dostupný kapitál alokuji rovnoměrně mezi shora uvedené společnosti.
 
Šťastné obchodování,
Martin Malý
 
PS:
Shora uvedené informace jsou výhradně informativní a nepředstavují investiční poradenství ani investiční doporučení. Využijete-li některou informaci, činíte tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a musíte si být vědomi toho, že v žádném případě neodpovídám za ztráty či škody vyplývající z takového rozhodnutí.