Složení AOS portfolia k 6/2016

17.07.2016 18:19

Dnes se podíváme na to, jaké historické výsledky dosahuje portfolio tří automatických obchodních strategií, které společně se svými následovníky obchodujeme na reálném účtu.

Přidáním třetí strategie stoupl průměrný roční zisk portfolia na 0,1 lotu o 220 USD, tedy na 1.970. Počet ziskových obchodů se také zlepšil a nyní je 37,6%. Průměrný ziskový obchod sice klesl z 48 USD na 42,5 USD, ale současně s tím klesla také průměrná ztráta a to z 30 USD na 26 USD. Profit factor dosahuje hodnoty 1,6. Co je však skvělé, že maximální drawdown klesl z 5,3% na 1,7%. Bližší výsledky si můžete prohlédnout v připojené tabulce. Výsledky jsou vztaženy k počátečnímu kapitálu 10.000 USD při fixním money managementu 0.1 lot po celou dobu obchodování.

Equity křivka portfolia je za celé testované období let 5/2003 až 6/2016 hezky stoupající bez graficky významných propadů.

Z výsledků dle jednotlivých let vidíme, že ztrátový nebyl ani jeden z testovaných roků. Výsledek roku 2003 je trochu zkreslený, protože data pro testování byla dostupná až od května pro EURUSD, od srpna pro EURJPY, rovněž rok 2016 obsahuje pouze údaje ke konci měsíce června. Dále si všimněte, že nejslabším byl rok 2006, kdy portfolio vlastně nevytvořilo žádný zisk. Oproti tomu roky 2008 a 2011, tedy roky, kdy kapitálové trhy byly zasaženy krizemi.

Co mě dále zajímá, je odpověď na otázku: Jaký je historický maximální drawdown AOS portfolia? Z celkových výsledků vyplývá, že maximální historický drawdown byl 1,74%. Procentuální údaj v tomto případě samozřejmě mnoho neřekne, protože procentuální výsledek se bude lišit v závislosti na použitém money managementu. Je tedy třeba vzít v potaz vyjádření v dolarech. Z tabulky shora pak hned víme, že maximální historický propad portfolia byl ve výši 902 USD, což je o 636 USD méně než když byly obchodovány pouze první dvě strategie (cca 22.550,- Kč při kurzu 25 Kč/1 USD) a to při obchodování při obchodování s velikostí pozice 0.1 lot po celé testované období. Nastal v lednu roku 2016. Předtím byly obdobně velké propady v letech 2013 a 2014. Jak je z grafu patrné nejdelší historické období stagnace proběhlo v roce 2014. Tehdy trvalo 217 dnů, než ekvity portfolia vytvořila nové high.

Ostatní drawdowny nebyly tak významné.

Lepší představu o výsledcích jednotlivých měsíců si můžete udělat prostudováním měsíční výkonnosti. Na první pohled je patrné, že ne všechny měsíce jsou ziskové, což je sen každého algo tradera. Proto výsledky hodnotím po čtvrtletí, stejně jako to dělají firmy.

A na závěr grafické zobrazení odpovědi na velice důležitou otázku: Jaká je korelace portfolia? Tedy, jak se jednotlivé strategie navzájem ovlivňují. Na obrázku níže je zobrazen výsledek jejich korelace, tedy to, jak jsou strategie na sobě navzájem závislé. Z obrázku níže je vidět, že tyto strategie je možné obchodovat ve společném portfoliu, neboť jejich závislost je menší než pro mě limitní hodnota +/- 0.4.

Šťastné obchodování,

Martin Malý