Obchodní styly - Trendový obchodník

16.01.2013 18:47

Pro tento týden jsem se rozhodl popsat jednoho z mnoha druhů traderů a to trendového tradera, neboli tradera, který bere signály výhradně do trendu. Zkrátka a dobře se řídí heslem: Trend je tvůj přítel! Samozřejmě existuje mnoho způsobů jak tímto v trendu obchodovat. Já vás však nebudu zatěžovat se spoustou indikátorů a ukážu vám pouze základní schémata, která osobně používám.
 

1) Pullback

Nejčastější a nejběžnější způsob jak se připojit k trendu je pullback, také známý jako retracement. Samozřejmě existuje několik verzí, v kterých se pullback objevuje.

 

A)
Jedna ze specifických situacích, v kterých se pullback objevuje je, když cena prorazí hranici supportu či rezistence, a poté následuje korekce, která oslabuje u dané hranice.

Pojďme si to názorně ukázat na příkladu. Na obrázku níže je vidět, že se trend změnil v downtrend (označeno šipkou). Poté cena došla k supportu (zelená čára), prorazila hranici a vytvořila oslabení  na pullbacku, kde následně hledám potenciální vstup do trendu. Na grafu níže můžeme vidět, jak se support po proražení změnil na rezistenci (červená čára).

 

 

B)

Další situací v které se pullback objevuje je, když nastane korekce trhu, která zpomaluje v oblasti předcházejícího swing low (SL). Pro lepší pochopení uvedu příklad.

Na obrázku (viz níže) je šipkou znázorněna změna trendu z up trend na down trend. V tomto příkladu se vytvořil pullback a cena začala zpomalovat u hranice předešlého SL. Právě v této oblasti vstupuji do trendu.

 

 

C)
Podobnou situací té předcházející je pullback skládající se ze tří 3 a více částí. Jak můžete vidět níže na obrázku, dne 18.1. se po porušení swingu změnil trend v uptrend a po několika minutách se začal formovat očekávaný pullback. Šipka číslo jedna v podstatě znázorňuje obyčejnou korekci ceny následovanou pohybem nahoru (šipka číslo dvě) s nižším high a šipka číslo tři pak ukazuje třetí část komplexního pullbacku, kde hledám možnost pro vstup.


 

2) Vstup na zaražení ceny
Zaražení ceny je v podstatě korekce, která je příliš malá na to, aby se dalo hovořit o pullbacku. Jako přesnější vysvětlení říkám, že se jedná o situaci, kde jedna svíčka, která zavřela do trendu, byla následována 2 a více malými svíčkami. Pro lepší pochopení si ukážeme příklad na grafu. Níže na obrázku je vidět krásný down trend. Dále můžeme vidět pád ceny následován zaražením ceny, kde se chystám vstoupit na pokračování trendu.

 

 

Šťastné obchodování,

Martin Malý jr.