Tři základní pravidla pro hru zvanou Trading

04.01.2015 17:58

Věřím, že jste si do roku 2015 dali předsevzetí, která se týkají také tradingu, a myslím, že právě na začátku roku je čas vhodný k tomu, abychom si připomněli prapravidla pro hru zvanou trading. Jsem toho názoru, že úspěšně obchodovat vyžaduje jednoduché pochopení složitých tržních sil působících na trhu. A je jedno, který trh zrovna obchodujete.


Dejme tomu, že pomocí „bojem“ otestovaných pravidel přijdete na to, jak se cena pohybuje a jak se vytváří příležitosti pro ziskový obchod. Nicméně, nikdo není dost chytrý, aby věděl, jaký dopad budou mít zprávy nejvyšší důležitosti na cenu. Nějakou dobu jsem sledoval zprávy označené na www.forexfactory.com červenou barvou, tedy zprávy s nejvyšším dopadem. A zjistil jsem, že pro vyšší časové rámce (od hodiny výše) je jejich vliv irelevantní. Trh už věděl zhruba o jeden den dříve, kam půjde a v den jejich vydání cena pouze akcelerovala svůj pohyb v dávno započatém směru. Udělejte sami svoji analýzu a přijdete ke stejnému závěru. Tento závěr mě dovedl k pravidlu, že zprávy nemusím pro můj styl tradingu brát v potaz.


Co se stane, když cena dosáhne určité úrovně? Je pravděpodobné, že to v budoucnu udělá znovu? Já jsem přesvědčený, že ano. A současný pád EUR/USD mi dává za pravdu. Podívejte se, kdy se váš favorizovaný trh vrací na cenové úrovně, které se v minulosti obrátili v zisk nebo ztrátu. Stačí se podívat dostatečně dozadu do historie. Pohyb, který se od této cenové úrovně odehrál, se vložil hluboko do obchodního podvědomí a opět se z něho vynoří, když se cena dostane zpět. Další pravidlo tedy zní: Cena má paměť.


Pokud jde o vstupy do obchodu, můžete obchodovat před, za, nebo v rozporu s davem. Já se snažím do obchodu vstupovat v oblasti nabídky/poptávky, tedy před tím než se cena rozjede mým směrem a s prvním částí pozice vystoupit dříve, než mi je dav sebere. Jsem si totiž vědom toho, že můj úspěch závisí na neštěstí druhých. Odlišujte se od davu za všech okolností, to je mé třetí pravidlo, to je má rada teď.


Šťastné obchodování,
Martin Malý