WYSIWYT krok za krokem - část 3.

01.08.2015 10:05

Předpokládám, že jste se řídili mou radou a už jste si pořádně nastudovali chování indikátoru SupDem.ex4 , vykreslujícího zóny nabídky a poptávky. Také jsem slíbil, že vám řeknu, na jakém časovém rámci vyhledávám zóny nabídky a poptávky, kde očekávám potenciální vstup a to za pomoci dalšího neocenitelného pomocníka. Takže, pojďme na to.

Jak jste možná už vytušili, v posledních měsících jsem začal měnový pár EURUSD obchodovat na vyšším časovém rámci a sice H4 (čtyřhodinový timeframe). Důvod je prostý. Nejsem full time trader, na chléb vezdejší si stále vydělávám docházením do zaměstnání, a proto musím své časové tradingové možnosti přizpůsobit těm pracovním.

Pro určení směru vstupu do obchodu využívám právě indikátor SupDem.ex4 a to na vyšším timeframu než je H4, tedy na denním. Jak vypadala situace k 31.7.2015 ukazuje obrázek níže.


Jak tyto zóny čtu? Zcela jednoduše. Pokud se na denním timeframu objeví modrá zóna, na nižším čtyřhodinovém timeframu čekám na potvrzení vstupu long. Pokud se na denním timeframu objeví červená zóna, na H4 čekám na potvrzení vstupu short. Takže, pokud bychom na obrázku výše měli historicky zakresleny pouze tyto tři zóny, měli bychom na denním timeframu dva signály ke vstupu long a jeden signál ke vstupu short.

Tento jeden indikátor je již sám o sobě velice silným signálem. Když se tedy na Daily timeframu zobrazí, hned vím, že s pravděpodobností hraničící s jistotou došlo k nasycení poptávky a nabídky mezi kupujícími a prodávajícími a trh se pohne na opačnou stranu. V silně trendujícím trhu, který trval od 1.7.2014 do 13.3.2015, pak nepotřebuji potvrdit, zda se cena nachází v překoupené či přeprodané oblasti a mohu vstupovat pouze short.

  Pokud se ale trh dostane do bočního trendu, chci na denním timeframu vidět, že je trh v překoupené nebo přeprodané oblasti. Za tímto účelem využívám dynamický technický indikátor Williams' Percent Range (%R), který určuje, zda-li je trh překoupen či přeprodán. Tento indikátor je velice podobný indikátoru Stochastic Oscillator, jediný rozdíl je v tom, že %R má opačnou stupnici a Stochastic Oscillator má vnitřní vyhlazování. Hodnoty indikátoru mezi 90 až 100 % mi signalizují, že je trh přeprodán. Hodnoty indikátoru mezi 0 až 10 % mi pak signalizují, že je trh překoupen. Indikátor Williams' Percent Range je součástí MT4 a naleznete jej v ukazatelích/oscilátorech. Období mám nastavené na hodnotu 20 a úrovně na mínus 90 a mínus 10.

Velice zajímavou vlastností tohoto indikátoru je jeho zvláštní schopnost předpovídat změnu trendu ceny finančního instrumentu. Indikátor téměř vždy vytváří maxima a následné pády několik časových period předtím, než cena vytvoří nové maximum a začne klesat. Podobně tento indikátor vytváří minima a následné vzestupy několik časových period před tím, než cena vytvoří nové minimum a začne růst. Této vlastnosti pak využívám pro časování vstupu do obchodu na nižším čtyřhodinovém timeframu. Ale o tom až příště.

Na obrázku níže jsem na Daily timeframu zakreslil boční trend a zakroužkoval historicky viditelné signály, kde jsem čekal na potvrzení vstupů na H4.

Příště vám ukáži, jakým způsobem na H4 vstupuji do obchodu, kolik pozic otevírám, kam umísťuji stop loss, jak jej posouvám a kde vybírám své profity.

Šťastné obchodování,
Martin Malý