WYSIWYT krok za krokem - část 4.

08.08.2015 09:47

Dnes vám ukáži, jakým způsobem na čtyřhodinovém timeframu vstupuji do obchodu, kolik pozic otevírám, kam umísťuji stop loss, jak jej posouvám a kde vybírám své profity. To vše za pomoci dalšího neocenitelného indikátoru.

Tímto indikátorem je PTUTrendJumperEURUSD5dig.ex4 nebo PTUTrendJumperEURUSD4dig.ex4, v závislosti na počtu kotovaných míst (za desetinnou čárkou), kterou používá váš broker. Pokud se cena v Metatraderu zobrazuje jako na obrázku níže, použijete indikátor PTUTrendJumperEURUSD5dig.ex4:

Pokud se cena v MT4 zobrazuje jako na obrázku níže, použijete indikátor PTUTrendJumperEURUSD4dig.ex4:

Oba indikátory jsou součástí obchodní strategie zvané Trend Jumper Trading System, kterou si můžete zdarma stáhnout na adrese www.netpicks.com v sekci Our products.

Z celé strategie Trend Jumper Trading System používám pouze výše zmíněné indikátory a to v závislosti na počtu kotovaných míst obchodovaného instrumentu.

Pro měnový pár EURUSD ke close v pátek 7.8.2015 by se vám měl výše uvedený indikátor zobrazit v MT4 jako mně na obrázku níže:

Obchodování je pak zcela jednoduché. Na Daily timeframu čekám close svíčky, která vykreslí zónu nabídky a poptávky. Pokud není boční trend, od dalšího dne čekám na čtyřhodinovém timeframu na signál indikátoru PTUTrendJumperEURUSD5dig. Jakmile se zobrazí, zadám 3 čekající pokyny, všechny se stejným stop lossem a různým profit targetem. Po zasažení prvního targetu posunu stop loss u zbylých dvou pozic na break even (většinou zadám trailing stop na hodnotu TP1, což mi zaručí, že po jeho dosažení se mi automaticky posune SL na breakeven u zbylých dvou) a každý den SL posouvám o hodnotu swapu tak, abych v případě zasažení nebyl ve ztrátě. Nuance pro boční trend spočívá v tom, že na denním timeframu čekám, až se indikátor Williams' Percent Range dostane do oblasti -90/-10.

Pro lepší názornost připojuji obrázek posledního signálu, který jsem zobchodoval. Dne 20.7.2015 se na denním timeframu vykreslila Sup/Dem zóna a současně byl indikátor Williams' Percent Range pod hodnotou -90 (trh se nacházel v bočním trendu (viz. minulý článek). Vstup do obchodu na čtyřhodinovém timeframu se zobrazil 21.7.2015 na close svíčky, v 16:00 hodin. Do obchodu jsem pak vstoupil v 16:17:23 hod.

První target byl dosažen 23.7.2015 v 9:36 hodin se ziskem 78 bodů a druhý target byl dosažen 27.7.2015 v 10:00 hodin se ziskem 182 bodů, třetí pozice skončila na nule.

Šťastné obchodování,

Martin Malý