WYSIWYT krok za krokem - část 5.

01.11.2015 10:42

Dnes vám ukáži, jakým způsobem si vizualizuji chování ceny v grafu z pohledu vyšší perspektivy. Co tím mám na mysli? Pohyb trhu je v základu rozdělen na tři fáze: up trend, down trend, sideway trend. Anebo také, že trh přechází z fáze akumulace přes up trend do fáze distribuce a zpět.  Takovéto základní rozdělení mě však neuspokojovalo, a tak jsem po dlouhém pátrání přišel na to, že pohyb ceny si můžu představit jako řečiště, které teče svým směrem, v rámci něhož cena vytváří proud a uvnitř proudu pak osciluje.

Co tím myslím, vidíte na obrázku níže.

 

Cena na obrázku výše je zobrazena pomocí čárového grafu z fimeframu M30. Proud je znázorněním pohybu ceny z timeframu H1, řečiště je pohybem ceny z timeframu H4 a to vše za použití indikátoru FastTMALine.mq4 s defaultním nastavením.

Výše zmíněný indikátor používám s nastavením TMA periody na 56 nebo 20. Sami si vyzkoušejte, jaká hodnota bude vyhovovat vám. V každém případě ale mějte na paměti, že zobrazení indikátoru se zpětně mění dle budoucího pohybu ceny.

Příště vám ukáži, jak pomocí FastTMALine zakresluji supporty a rezistence.

Šťastné obchodování,

Martin Malý