WYSIWYT krok za krokem - část 6.

14.11.2015 09:41

Minule jsem vám slíbil, že ukáži, jakým způsobem si zakresluji supporty a rezistence pomocí indikátoru FastTMALine.mq4. Předpokládám, že jste si indikátor už vygooglili, takže pojďme na to. Pro zakreslení S/R úrovní používám TMA periodu s hodnotou 20 a to pro týdenní a denní časový rámec, neboť obchoduji na čtyřhodinovém timeframu.

Obrázek níže ukazuje zobrazení indikátoru FastTMALine na týdenním timeframu:

Pro zakreslení S/R úrovní mě zajímají všechny obloučky tohoto indikátoru:

Hodnoty odečítám pomocí křížku:

Získané hodnoty pak zaokrouhlím na nejbližší celé číslo, takže byste měli získat něco hodně podobného jako na obrázku níže v závislosti na datech vašeho brokera:

Stejný postup pak zopakuji pro denní timeframe:

A když to vše spojím dohromady:

Výhodou těchto úrovní je, že jsou dlouhodobě platné a prakticky je nemusíte měnit. Pochopitelně mám na paměti, že to nejsou žádné dogmatické hladiny, kde se trh musí otočit. Slouží mi jako potenciální úroveň pro umístění profit targetu.

Šťastné obchodování,

Martin Malý