WYSIWYT krok za krokem - část 8.

29.11.2015 16:19

Minule jsem slíbil, že v dnešním díle ukáži, jak na obchodním časovém rámci, tedy čtyřhodinovém timeframu vstupuji pouze ve směru nálady denního timeframu. Takže pojďme na to. Sami uvidíte, jak je to jednoduché.

Pro jistotu jen připomínám, že pro určení právě převládající nálady na vyšším časovém rámci, tedy denním, používám dva indikátory: Signal Line a BBands Stop Alert, přičemž oba musí být ve shodě. A právě druhý z nich používám pro časování vstupu do obchodu na obchodním timeframu, tedy čtyřhodinovém časovém rámci. Nevstupuji však až po jeho potvrzení, tedy na open následující svíčky, ale zadávám sell/buy stop pokyn dle toho, na kterou stranu vstupuji, a to na hodnotu indikátoru BBands Stop Alert vztahujícího se k ukončené svíčce.

Jak tento postup vypadal v posledním měsíci, ukazuje obrázek níže.

Do každého signálu vstupuji se dvěma pozicemi. Stop loss zadávám nad žlutou šipku, kterou indikátor BBands Stop Alert na čtyřhodinovém časovém rámci potvrzuje pokračování pohybu z daily timeframu. Take profit pro první kontrakt zadávám na hodnotu S/R úrovně zakreslené dle Daily timeframu (viz. WYSIWYT krok za krokem – část 6.). Pokud je tato hodnota vyšší než dvojnásobek stop lossu, stanovím TP1 jako 2 x SL. Pokud je úroveň S/R blíže než dvojnásobek stop lossu a zároveň je vyšší než RRR = 1:1, zadávám TP1 na její úroveň. Druhý target pak zadávám na hodnotu další S/R úrovně zakreslené dle Daily timeframu. Stop loss umísťuji pod low posledního swingu a pod šipku ho posunu až poté, co zůstane šipka potvrzena. Po dosažení prvního targetu posunu SL na hodnotu vstupu a dále ho posouvám o hodnotu swapu. Tak mám zajištěno, že při jeho zasažení nebude obchod ztrátový. Pro názornější ilustraci připojuji poslední tři realizované obchody.

Obchodování do longu je pak stejné, jenže obráceně.

Šťastné obchodování,

Martin Malý