WYSIWYT - signál 13.1.2016

17.01.2016 11:29

Další obchod objevivší se v druhém lednovém týdnu si můžete prostudovat na obrázcích níže.

Šťastné obchodování,

Martin Malý