WYSIWYT - ztráta 125 pipů

21.03.2015 09:33

WYSIWYT mi v březnu přinesl první signál ke vstupu do obchodu až 17.3.2015 odpoledne. Jak můžete vidět na grafu níže, v 16:00 hodin uzavřela na čtyřhodinovém timeframu svíčka jako doji. Sice to nebylo úplně přesně dle pravidel, ale již takovéto uzavření považuji za doji. Sell zónu vyznačil její horní knot. High svíčky bylo níže, než high svíčky „A“ a celá svíčka nebyla opticky příliš vzdálena od S/R úrovně 1,0580. Nicméně jsem nevstupoval hned short, ale čekal jsem na další potvrzení.

To sice nastalo ještě tentýž den o půlnoci, kdy se vytvořila inside svíčka „B“, jenž to jsem spal. Ke grafu jsem se dostal až druhý den ráno před šestou hodinou a zadal sell stop pokyny pod low svíčky, která uzavřela ve 4:00 hodiny.

Oba čekající pokyny byly vyplněny v 6:50 hodin. Cena se chvíli vydala ve směru mého vstupu, ale jak můžete na dalším grafu, velice razantně se tentýž den prudce otočila na opačnou stranu a já ukončil pozice se ztrátou 2x62,6 pipů, celkem tedy -125,2 pipů.

A na závěr rekapitulace.

Šťastné obchodování,

Martin Malý