Ztrátový vstup po změně trendu EURUSD

04.04.2015 13:02

Poslední validní březnový signál se se na čtyřhodinovém timeframu a měnovém páru EURUSD vyskytl 27.3.2015 na svíčce s close ve 12:00 hodin a to ve směru long. V minulém rozboru obchodu jsem se krátce zmínil o způsobu, jakým vnímám trend. Psal jsem o tom,  že změnu trendu neurčuji prolamováním swingů, ale tak, že si pohyb ceny znázorním jako tok nějaké řeky, který se ubírá nějakým směrem a v rámci něho cena obchodovaného měnového páru osciluje. Není to zcela přesné, proto vám dnes řeknu více.

V timeframu, který obchoduji, tedy H4, mám vykreslené dva toky: týdenní a denní. Pomocí nich mám docela slušný přehled o tom, jaká celková nálada na trhu převládá. Jak můžete vidět na obrázku níže, týdenní tok směřuje stále k jihu a denní tok uvnitř týdenního toku osciluje od jedné strany ke druhé. Velice důležitý moment pak nastává, když se denní tok vychýlí mimo hranice týdenního toku. A to se v březnu stalo. Tento samotný fakt však neberu jako automatický signál ke změně trendu obchodovaného časového rámce H4 (vychýlení se formovalo celý březen), ale jen jako důrazné upozornění, že k něčemu takovému může dojít.

Validní signál mi tedy WYSIWYT nadělil 27.3.2015 na svíčce s close ve 12:00 hodin a to ve směru long. Proč? Protože svíčka B prolomila high svíčky A o čtyři pipy (dle mého brokera) a tím pro mě nastala změna trendu na long. Do té doby jsem měl na obchodovaném timeframu down trend. Buy zónu vytvořilo low svíčky C a low svíčky D. Do obchodu jsem musel vstoupit za market cenu, protože broker roztáhl rozpětí pro čekající pokyny na padesát pipů z důvodu blížícího se vydání důležitých zpráv a já tak nemohl buy stop pokyny zadat na ceně, jakou bych chtěl. Musel jsem tedy čekat, až se trh dostane na cenu, za jakou chci vstoupit. A tak se stalo, že se mi podařilo otevřít dvě pozice za cenu o cca 10 pipů hůře, než bych dostal při čekajícím pokynu. Stop losse jsem dal na cenu 1,0800 (pod low svíčky D). První pozici jsem plánoval uzavřít na ceně 1,10184 a druhou pozici na ceně 1,1160.

A jak vstup dopadl? Neslavně. Jak můžete vidět na obrázku níže, trh šel mým směrem necelých 60 pipů, takže ani nedosáhl prvního profitu, a pak se obrátil zpět. Obě pozice byly uzavřeny 31.3.2015  v šest hodin ráno s celkovou ztrátou -186 pipů.

A na závěr rekapitulace.

Šťastné obchodování,

Martin Malý